Spring naar content

Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat bouwen of verbouwen, een uitweg wilt aanleggen, reclame plaatsen of het kappen van een boom.

Passen uw bouwplannen binnen het bestemmingsplan?

Als u wilt gaan bouwen, moet er eerst worden nagegaan of dit past binnen het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan staan regels over wat mag worden gebouwd, hoe groot iets gebouwd mag worden en hoe een gebouw of een stuk grond gebruikt mag worden. Op de website van de overheid kunt u een bestemmingsplan raadplegen.

Of er voor een activiteit een omgevingsvergunning nodig is, kunt u nagaan door een vergunningscheck te doen in Omgevingsloket online. Daarna kunt u de aanvraag meteen online indienen.

Vraag hier online een omgevingsvergunning aan via ‘Omgevingsloket online’.

Niet overal is een vergunning voor nodig. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van activiteiten die onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij kunnen zijn. Het plaatsen van een:

  • aanbouw of bijgebouw op het achtererf.
  • dakkapel.
  • dakraam.
  • erfafscheiding.
  • nieuw kozijn of op een andere manier wijzigen van de gevel.
  • zonnepanelen.

Wilt u snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck via de website van het ‘Omgevingsloket Online’.

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning berekenen we legeskosten. Op de website van de overheid vindt u de legeskosten.