Het plangebied wordt begrensd door de Molendijk en het Schouteneinde. De voormalige herberg de Posthoorn op de hoek van het Schouteneinde met de Molendijk stamde uit 1629 en was zeer bekend in de streek.

Wat komt er?

De gemeente heeft met de twee grondeigenaren een anterieure overeenkomst gesloten voor woningbouwontwikkeling op de hoek Schouteneinde/Molendijk. Sinds 15 november 2019 is het bestemmingsplan onherroepelijk. De geplande 5 à 7 vrijstaande woningen mogen gebouwd worden.  De aanwezige originele stormvloedkeermuren zijn van historisch belang. Daarom worden deze behouden. Dat geldt ook voor de rij lindenbomen die de entree tot het Schouteneinde op een karakteristieke wijze markeert.

Eind 2019 is het oude gebouw De Posthoorn tezamen met de overige aanwezige panden op de locatie gesloopt en is het terrein volledig bouwrijp gemaakt. Op dit moment zijn 4 bouwkavels verkocht: 2 voor een vrijstaande woning en 2 voor een 2/1-kapwoning. Voor de 4 verkochte kavels zijn de aanvragen omgevingsvergunning ingediend.  Zodra de omgevingsvergunningen zijn verleend start de bouw. De verwachte bouwtijd bedraagt ongeveer een jaar.

Wilt u weten of u zich kunt inschrijven voor een woning? Neem voor meer informatie contact op met de initiatiefnemer, de heer Spiering van Spiering Makelaardij.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Ruud van den Berg . U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail ruud.vandenberg@gemeentehw.nl.