Eind 2017 liet de gemeenteraad van Binnenmaas een verkenning uitvoeren om het centrumgebied van Heinenoord te versterken.

Uitgangspunten:

  • Winkelaanbod behoud in Heinenoord en het versterken daarvan binnen de huidige opzet
  • In gesprek gaan met de winkeliers om in beeld te brengen wat er speelt en leeft  
  • In beeld brengen wat er nodig is voor een toekomstbestendig centrum 
  • Omwonenden en belanghebbenden interactief bij het proces betrekken. 

Vervolgens brachten wij met winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners hun behoefte in kaart.

Op 9 oktober 2018 stemde het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas in met de herinrichting van het winkelcentrum in Heinenoord. In november 2018 stelde de gemeenteraad krediet beschikbaar voor de werkzaamheden. 

Wat komt er?

Winkeliers en omwonenden, verenigd in een klankbordgroep, waren betrokken bij de herinrichting van het winkelgebied in Heinenoord Centrum. De klankbordleden kozen voor de pleinvariant. Dit ontwerp valt op door een vlakke inrichting, bijna zonder hoogteverschillen, waar de auto te gast is. Het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk. 

De belangrijkste wijziging is een ontsluiting vanaf de dijk voor autoverkeer. Het winkelcentrum is zo eenvoudiger te bereiken, zonder dat de verkeersveiligheid op de dijk en langs de scholen achteruit gaat. 

Wij wilden voorjaar 2019 starten met de uitvoering van de herinrichting. Dat is niet gelukt. De gemeentelijke herindeling leidde begin 2019 tot vertraging. Het werk aan de riolering kostte ook meer voorbereidingstijd. 

Op onze informatieavond in december 2019 zag u het definitieve ontwerp en in november 2020 ging de schop ook echt de grond in. Een herinrichting van het centrum om de bereikbaarheid en kwaliteit te verbeteren voor u als ondernemer of bewoner van Heinenoord. 

Wij begonnen op 16 november 2020 met de aanleg van een schoonwaterriool. Het hemelwater kan dan van de straat en daken direct naar de sloten en vijvers stromen. In een deel van de Emmastraat vervingen we de bestrating door nieuwe gebakken klinkers. We plaatsten nieuw straatmeubilair en jonge beplanting.  

In de Margrietstraat vervingen we de bestaande riolering door een gescheiden stelsel met een vuilwaterriolering en een apart schoonwaterriool. Zo hoeft het schone water niet onnodig langs de waterzuivering. In de Oranjestraat werkt het bestaande riool nog prima en legden we alleen een schoonwaterriool aan.  

De grootste verbetering is dat het centrum beter bereikbaar is vanaf de Dorpsstraat en De Tienvoet. U hoeft als winkelend publiek nu niet meer door de nieuwbouw te slingeren om boodschappen te doen. Wij onderzoeken de mogelijkheid van een eenrichtingsweg vanaf de Wouter van den Walestraat die, voor de verkeersveiligheid, in de richting van de winkels loopt. 

U heeft het al gezien, maar niet al het werk is klaar. Zo plaatsen wij de komende weken nog een speeltoestel en verplaatsen we een elektriciteitskast.  

Hopelijk zijn de coronamaatregelen in de zomer versoepeld en kan wethouder Harry van Waveren het centrum, samen met u, officieel openen. Als alle puntjes op i gezet zijn, mag heel de Hoeksche Waard weten hoe trots we op het resultaat zijn. U bent in ‘de Noord’ dat toch samen met ons? 

De verschillende fases kunt u verder bekijken in de onderstaande klapmenu’s. 

Aanleg schoonwaterriool in het centrum van Heinenoord 

Het schoonwaterriool in een deel van de Emmastraat hebben we aangelegd. Een archeoloog kreeg daarbij de tijd om de grond te onderzoeken en mogelijke oudheden op te graven. Daarna zijn de rioolsleuven in het trottoir en rijbaan weer tijdelijk dicht gestraat. De grond krijgt nu de tijd om in te klinken, zodat we in fase 4 mooi en definitief kunnen bestraten. Tot slot werkten we ook aan de nieuwe ontsluiting naar de Wouter van den Walestraat.  

Aanleg schoonwaterriool Oranjestraat 

Na de aanleg van de riolering in het centrum begon aannemer Kraaijeveld met het schoonwaterriool in de Oranjestraat. Kraaijeveld startte op de kruising met de Wouter van den Walestraat en werkte naar de blusvijver toe.

Aanleg gescheiden rioolstelsel Margrietstraat 

Na de Oranjestraat gingen we verder in de Margrietstraat. Hier ligt nu een vuil- en schoonwaterriool.

Vervangen bestrating centrum Heinenoord 

Na de Margrietstraat is het centrum aan de beurt. We vervangen hier de bestrating. De winkels en een deel van de parkeerplaatsen houden wij bereikbaar. Tot slot bestraten we de nieuwe ontsluitingsweg bij de Wouter van den Walestraat 2. 

Wij maken het werk hier begin mei 2021 af.

HW Wonen renoveert de panden van de supermarkt en overige winkels. In goed overleg met HW-Wonen en de aannemers combineren wij het werk. 

Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf B.V. uit Barendrecht voert het werk uit. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ze er iets moois van maken, samen met u als ondernemer en omwonende. Met elkaar gaat het lukken om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Kraaijeveld’s aannemingsbedrijf houdt de direct omwonenden per fase op de hoogte van de werkzaamheden. Neem voor vragen over de uitvoering contact op met de uitvoerder van Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf: Michel Vermaat via telefoonnummer 0180 – 61 35 22 of via e-mail vermaat@kraaijeveld-barendrecht.nl

Voor andere vragen kunt u terecht bij de projectleider van de gemeente Lennard Herweijer. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 12 47 of via e-mail lennard.herweijer@gemeentehw.nl.