Het voormalig tuincentrum Kruithof ligt nabij het centrum van Puttershoek, tussen de Arent van Lierstraat en Arie van Drielstraat. Op deze locatie komt een nieuw woningbouwplan. KBS Investment B.V. wil op deze locatie bouwen voor verschillende doelgroepen. Door het slopen van het kassencomplex van Kruithof en de naastgelegen opstallen ontstaat er ruimte voor groen en voor wonen. 

Wat komt er?

Het plan bestaat uit een woonprogramma met goedkope rijwoningen, 2-onder-1-kap woningen en appartementen voor diverse doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan starters, gezinnen en senioren.

In april 2021 zijn de direct omwonenden betrokken bij de planvorming. Het college van burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard heeft op 19 oktober 2021 besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan lag van 4 november 2021 tot en met 15 december 2021 ter inzage. Op dinsdag 9 november 2021 vond er een inloopavond plaats over de nieuwbouwplannen ‘Wonen in Kruidhof’ in de kas van voormalig Bloemen- en Plantenhandel Kruithof, Pieter Repelaerstraat 51 in Puttershoek. Tijdens de inloopavond hebben wij mensen geïnformeerd over het bestemmingsplan. Ook de ontwikkelaar en de makelaar waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Er zijn geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend.

Op 15 februari 2022 is het ontwerp bestemmingsplan in de raad vastgesteld. De sloopwerkzaamheden zijn naar verwachting voor de zomervakantie 2022 gereed. In de periode van juli tot en met september 2022 maakt de ontwikkelaar het terrein gereed om te gaan bouwen. De bouw start in oktober 2022.

Het bouwkundige gedeelte van de nieuwe woningen is nu in de maak. Zodra dat klaar is, kunnen we starten met de sloop, de verkoopvoorbereiding en de uiteindelijke verkoop.   

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website wonen in Kruidhof. Of neem contact op met projectleider Bas Maan van Jongekrijg+MaasBouw B.V. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 078-676 1782 of via email info@jongekrijgmaasbouw.nl

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Michel Koorn. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 38 04 of via e-mail michel.koorn@gemeentehw.nl.