Het recreatiegebied aan de Hitsertse Kade is sinds begin maart 2022 officieel eigendom van gemeente Hoeksche Waard. Door de aankoop van dit gebied blijft het recreatieterrein toegankelijk voor inwoners en bezoekers. We knappen het terrein op en kijken samen met inwoners hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen maken. 

Gebied aantrekkelijker maken

Wij willen starten met de realisatie van een aanlegsteiger. Ook zijn er contacten met Vogelbescherming Nederland voor het plaatsen van een uitkijktoren. Voor de aanlegsteiger en de uitkijktoren is al subsidie beschikbaar van de provincie en het Droomfondsproject Haringvliet. De gebiedsvisie Hitsertse Kade (2012, zonder de woningen) is daarbij leidend.

Hieronder staan de actuele nieuwsberichten over het recreatiegebied aan de Hitsertse Kade.

Samen met de ‘werkgroep Hitsertse Kade’ kijken we wat er nog meer nodig is om de Hitsertse Kade aantrekkelijker te maken. De werkgroep Hitsertse Kade zien we als ‘contactpersoon’ tussen de gemeente en de gebruikers van het recreatieterrein. Samen met de werkgroep zorgen we ervoor dat betrokkenen goed op de hoogte worden gehouden.

U kunt contact opnemen met de werkgroep door een e-mail te sturen naar hitsertsekade@icloud.com.

De gemeenteraad van gemeente Korendijk stelde eind 2012 de Gebiedsvisie Hitsertse Kade vast. Er kwam veel weerstand van de bevolking tegen de realisatie van 10 tot 12 woningen. Ook provincie Zuid-Holland wilde geen toestemming verlenen voor permanente woningbouw. Om die redenen zag de gemeente af van de realisatie van de woningen.

De erfpachtovereenkomst tussen de grondeigenaren en de gemeente liep eind 2020 af. Daardoor was onzeker of het gebied nog toegankelijk zou blijven voor inwoners en bezoekers. Na een langdurig onderhandelingstraject tussen de grondeigenaren en gemeente Hoeksche Waard zijn beide partijen nu zeer tevreden met de uitkomst.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Henk Groeneveld. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail henk.groeneveld@gemeentehw.nl.