Spring naar content

Asbest verwijderen

Als u asbest wilt gaan verwijderen, hebt u een sloopmelding nodig. U doet een sloopmelding vier weken voordat u het asbest wilt verwijderen. In een beperkt aantal gevallen is de meldingstermijn 5 werkdagen.

Als u asbest wil slopen of afvoeren moet u dit melden bij de gemeente. U kunt dit digitaal doen via de website van het omgevingsloket.

Let op: Verwijder asbesthoudend dakbeschot niet zelf.

Veel mensen denken dat ze asbesthoudend dakbeschot (materiaal onder de dakpannen) zelf mogen verwijderen en hier geen sloopmelding voor nodig hebben. Dit is niet het geval! Omdat het dakbeschot vastgespijkerd is, komen er bij slopen onvermijdelijk (asbest)vezels vrij. Daarom moet een gespecialiseerd bedrijf het dakbeschot weghalen. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen ten minste vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden.

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Het vrijgekomen asbest pakt u dubbel in doorzichtige niet-luchtdoorlatende folie van 0,2 mm dikte en de naden tapet u af. Asbestzakken en folie zijn verkrijgbaar tegen betaling bij de RAD.

U mag als eigenaar zelf (na het indienen van een sloopmelding vijf dagen voor aanvang van de sloopwerkzaamheden), uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan, het asbest in zijn geheel verwijderen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om geschroefde asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden (asbestmaterialen waarin de vezels stevig in het materiaal verankerd zitten) zijn, niet zijnde dakleien of asbesthoudende vloertegels, of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.
  • De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels maximaal 35 m2 per kadastraal perceel bedraagt.

Indien er meer dan 35 m2 aan asbest aanwezig is, en/of het voldoet niet aan bovenstaande voorwaarden, dan dient het asbest (na het indienen van een sloopmelding vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden) verwijderd en afgevoerd te worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Voor een overzicht hiervan kijkt u op de website van Ascert. Bij de melding dient dan ook een asbestinventarisatie rapport te worden ingediend. Overtredingen van deze regelgeving zijn strafbaar. Het Asbestverwijderingsbesluit vindt u op de website van de overheid en het Bouwbesluit 2012 op de website van BRIS. In deze besluiten staan ook de verdere voorwaarden waar de verwijdering aan moet voldoen.

U levert asbest uit uw woning in bij: RAD Hoeksche Waard Smidsweg 20a 3273 LKĀ  Westmaas Voor openingstijden en overige informatie kunt u terecht op de website van de RAD. Op de website van de Rijksoverheid staat een stappenplan over het verwijderen van asbest.