Omgevingsvergunning

Voor bepaalde activiteiten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u iets wilt (ver)bouwen, slopen, gebruiken of veranderen op uw perceel. Het is daarom belangrijk om te controleren of u voor uw plan een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit kunt u digitaal doen via de vergunningcheck op het Omgevingsloket. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u deze daar ook direct aanvragen.

In sommige gevallen kan dat ook via het Omgevingsloket. In die gevallen kunt u bij het Omgevingsloket een ‘vooroverleg’ aanvragen. Als u bijvoorbeeld een bouwplan heeft en twijfelt of u deze mag uitvoeren, dan kunt u in het Omgevingsloket op de knop ‘vooroverleg’ drukken en daarmee eerst een conceptaanvraag aan ons voorleggen. De gemeente kijkt dan met u mee naar de haalbaarheid van uw conceptplan. Zo kunt u kosten voor eventuele wijzigingen van uw plan besparen en uw aanvraag kan dan sneller worden behandeld.

Kunt u geen vooroverleg aanvragen in het Omgevingsloket? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47.

  1. Na indienen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging en wij publiceren uw aanvraag op de website van de Overheid.
  2. Wij kijken daarna of we uw aanvraag via de reguliere procedure (beoordeling binnen 8 weken) of de uitgebreide procedure (beoordeling binnen 6 maanden) moeten behandelen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de noodzaak tot een bestemmingsplanwijziging, een vergunning brandveilig gebruik of bij een vergunning voor rijksmonumenten. Ook controleren wij of uw aanvraag compleet is.
  3. Ontbreken er documenten, dan ontvangt u een brief met het verzoek om aanvullende gegevens in te leveren. Wij streven ernaar om deze brief binnen 2 weken te versturen.
  4. Als uw aanvraag volledig is, beoordelen wij uw aanvraag inhoudelijk door te toetsen aan de daarvoor geldende regelgeving. Mocht de beoordeling ons meer tijd kosten, dan laten wij u dit weten. De reguliere procedure van 8 weken mogen wij maximaal met 6 weken verlengen.
  5. Tijdens of na beoordeling laten wij u weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend (afhankelijk van de procedure binnen 8 weken of 6 maanden).
  6. Hierna ontvangt u een brief met de vergunning/weigering en de leges die voor de behandeling van uw aanvraag verschuldigd zijn. Wij publiceren ons besluit ook op de website van de Overheid.
  7. Wij kunnen bepaalde voorschriften verbinden aan de vergunning. Aan deze voorschriften moet u zich houden als u uw plan uitvoert.

De behandeling van een omgevingsvergunning is niet gratis. De kosten van de uit te voeren activiteit, zoals de bouwkosten, bepalen hoeveel leges u moet betalen. In onze legesverordening kunt u nakijken hoeveel leges in rekening worden gebracht voor de door u uit te voeren activiteit.

Wij houden u op de hoogte van de status van uw aanvraag. Onder ‘Wat gebeurt er met mijn aanvraag’ staat aangegeven hoe de procedure verloopt. Geeft u dit niet genoeg informatie en wilt u de status van uw vergunning opvragen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op. Houd uw zaaknummer dan bij de hand. Die staat op uw ontvangstbevestiging.

Bent u benieuwd welke vergunningen in uw omgeving zijn aangevraagd en/of verleend? Kijkt u dan op de gemeentepagina van Het Kompas. Ook kunt u berichten over uw buurt digitaal vinden op de website ’overuwbuurt’.