Nieuw mobiliteitsplan voor de Hoeksche Waard

Wat vindt u van de wegen, fietspaden en voetgangerspaden in de Hoeksche Waard? Hoe ervaart u de verkeersveiligheid? En maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Gemeente Hoeksche Waard wil graag uw ervaring en inbreng over deze en andere onderwerpen die gaan over mobiliteit. Dit is belangrijke input voor het nieuwe mobiliteitsplan Hoeksche Waard. In dit plan staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen op het gebied van mobiliteit.

Op deze webpagina vindt u informatie over hoe het nieuwe mobiliteitsplan tot stand komt. Wat zijn de verschillende stappen en hoe en wanneer we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken. Als er tussentijdse resultaten bekend zijn, delen we die op deze pagina.

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Door het invullen van een online vragenlijst, dit was mogelijk tot en met 14 januari, kon u uw inbreng leveren over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit. Ook kon u aangeven welke onderwerpen u het meest belangrijk vindt. Via een kaart kon u aangeven waar het volgens u al goed gaat of waar er verbeterpunten zijn.

Daarnaast organiseert de gemeente in februari verschillende bijeenkomsten om in gesprek te gaan met inwoners en de verschillende organisaties. De uitkomsten hiervan geven een goed beeld van wat er speelt en leeft op het gebied van verkeer en vervoer (op bepaalde plekken) in de gemeente. Deze handvatten worden gebruikt om het nieuwe mobiliteitsplan vorm te geven.

De afgelopen jaren is de werkgelegenheid en het aantal inwoners in de Hoeksche Waard flink gegroeid. We werken hard aan een klimaatneutrale en duurzame Hoeksche Waard. Maar de komende jaren bouwen we ook veel woningen. Extra woningen zorgen ook voor extra inwoners. En die inwoners gaan ook ergens naar toe, naar hun werk, school of vrijetijdsactiviteiten. Dat zorgt dus voor extra verkeersbewegingen. Verkeersbewegingen met de auto vragen om goede wegen en parkeervoorzieningen. Voor fietsers gaat het daarbij om snelle en veilige verbindingen in en tussen de dorpen. Voor gebruikers van openbaar vervoer is de bereikbaarheid van voorzieningen belangrijk en de snelheid waarmee deze bereikt worden. Al deze verkeersbewegingen hebben invloed op de ruimte die beschikbaar is op ons eiland én op onze klimaatdoelen. De Hoeksche Waard is bereikbaar via de Heinenoordtunnel en Kiltunnel, de Haringvlietbrug en de veerpont bij Spijkenisse. De N217 is, zeker in de noordrand, de belangrijkste verkeersader, met daaromheen veel dijken en polderwegen. Die dijken en polderwegen geven de Hoeksche Waard karakter en charme. Maar brengen ook uitdagingen met zich mee. Ze zijn vaak niet berekend op een grote hoeveelheid (zwaar) verkeer. Maar ook het bereikbaar houden van de dorpen onderling, de veiligheid voor verkeersdeelnemers (zowel gemotoriseerd als op de fiets) en de leefbaarheid zijn belangrijke aandachtpunten. Om de Hoeksche Waard ook de komende jaren aantrekkelijk te houden om te wonen, te leven, te werken, te ondernemen en te bezoeken is een goede bereikbaarheid erg belangrijk. Hoe wij de komende jaren aan de slag willen gaan met mobiliteit (verkeer en vervoer) in de Hoeksche Waard komt te staan in het nieuwe Mobiliteitsplan Hoeksche Waard.

  1. Situatieschets

We maken eerst een analyse van bestaand beleid, feiten en cijfers voor Hoeksche Waard. Ook kijken we naar trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en geven we een overzicht van kansen en knelpunten.

  1. Ambities en doelen

Met onder andere de input uit de vragenlijsten en de gesprekken bepalen we de ambities die wij op de korte en middellange termijn hebben op het gebied van mobiliteit. Aan die ambities (wat willen we aanpakken) koppelen we doelen waarin we opschrijven hoe we die ambities vorm willen geven (wat kunnen we aanpakken) en vervolgens hoe we die doelen willen bereiken (hoe gaan we het aanpakken).

  1. Toekomstbeelden

Uiteindelijk komen hier toekomstbeelden voor de ontwikkeling van mobiliteit voor de middellange termijn (10-20 jaar) uit. Om die toekomstbeelden compleet te maken, gaan we nog een keer op dorpsniveau in gesprek met inwoners en andere doelgroepen. Uiteindelijk komen we met verkeersmaatregelen die op dorpsniveau genomen kunnen worden.

  1. Beeldende eindrapportage en besluitvorming

Dit proces leidt tot het mobiliteitsplan met daarin het beleid op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren. Het uiteindelijke Mobiliteitsplan Hoeksche Waard wordt in de raad besproken en vastgesteld. We verwachten dat dit in oktober/november 2024 plaatsvindt. Bekijk het processchema onder ‘Documenten’.

Een belangrijk onderdeel voor het opstellen van het Mobiliteitsplan Hoeksche Waard is dat wij de inwoners van de Hoeksche Waard en andere belanghebbenden horen en laten meedenken over de inhoud van het plan. Om dit op een goede manier te doen, is er in iedere fase van het proces ruimte voor input van inwoners en andere belangrijke organisaties. Wij starten met een online vragenlijst die iedereen kan invullen. Als de resultaten van deze vragenlijst binnen zijn, organiseren wij een eerste ronde met bijeenkomsten om de resultaten te bespreken en eventuele aanvullende informatie op te halen. Dit doen wij tijdens ‘deelgebiedsessies’. Er komt een apart overleg met Collectief Veilige Dijken en andere belangengroepen. De 4 Hoeksche Waardse deelgebieden zijn:

  1. Oud-Beijerland en Heinenoord
  2. Zuid-West: Nieuw-Beijerland,Goudswaard, Piershil, Zuid-Beijerland
  3. Midden: Blaaksedijk, Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal, Numansdorp
  4. Oost: Puttershoek, Maasdam, Strijen en ‘s-Gravendeel

Deelgebieden van participatie.

Wanneer bent u van harte welkom?

We organiseren 4 avonden voor de verschillende deelgebieden. Tijdens de avonden bespreken we de situatieschets voor het betreffende deelgebied. Het is daarom het meest logisch om aan te sluiten bij de avond voor het deelgebied waar u woont. 

Datum

Locatie

Deelgebied

Graag aanmelden vóór

5 februari 2024

19.15 uur – inloop

19.30 uur – start

 

Gemeentehuis Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6, Oud-Beijerland

 

Oud-Beijerland en Heinenoord

 

1 februari 2024

13 februari 2024 

19.15 uur – inloop

19.30 uur – start

 

Dorpshuis De Swaensvoet, Marktveld 9, Nieuw-Beijerland

 

Nieuw-Beijerland, Goudswaard, Piershil en  Zuid-Beijerland

9 februari 2024

22 februari 2024

19.15 uur – inloop

19.30 uur – start

 

 

Dorpshuis Streona,  Stockholmplein 6, Strijen

Puttershoek, Maasdam, Strijen en ‘s-Gravendeel

 

19 februari 2024

29 februari 2024

19.15 uur – inloop

19.30 uur – start

 

Dorpshart, Van der Straatenplein 2,  Mijnsheerenland

Blaaksedijk, Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal en Numansdorp

26 februari 2024

Programma van de participatieavonden

Na een korte introductie bespreken we de huidige de situatie op het gebied van mobiliteit in de Hoeksche Waard. De uitkomsten van de vragenlijst nemen we hierin mee. Na dit plenaire deel kunt u langs 6 posters lopen met thema’s die spelen in de Hoeksche Waard. Over deze thema’s kunt u met ons in gesprek gaan. Naar aanleiding van de gesprekken tijdens de avonden kunnen we indien nodig de situatieschetsen aanpassen.

Wij ontvangen graag uw aanmelding

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar sander.devries@gemeentehw.nl. Geef hierbij aan naar welke bijeenkomst u gaat en met hoeveel personen u komt.

Tweede reeks particpatieavonden

Tijdens de tweede reeks deelgebiedsessies kijken wij met inwoners naar de knelpunten en uitdagingen uit de eerste sessies. Deze zetten we om naar een gewenste toekomstsituatie op het gebied van mobiliteit. Ook hier organiseren we een apart overleg met Collectief Veilige Dijken en andere belangengroepen zoals de Senioren adviesraad, het Reizigersoverleg en de scholen. Ook onze partners provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat betrekken wij hierbij.

Na deze bijeenkomsten hebben we genoeg informatie verzameld om het toekomstbeeld af te maken in een concept mobiliteitsplan. Het concept mobiliteitsplan willen we voor de zomervakantie bespreken met inwoners en belanghebbenden. Het rapport ligt dan nog 6 weken ter inzage zodat inwoners hierop kunnen reageren. Alle reacties worden beantwoord en afhankelijk van de inhoud wel of niet verwerkt in het mobiliteitsplan dat in het najaar wordt besproken in de gemeenteraad.

 

De gemeenteraad stelde in haar vergadering van 7 november 2023 de startnotitie voor het Mobiliteitsplan Hoeksche Waard vast. De startnotitie vindt u bij ‘Documenten’.