Terug naar het overzicht

Denk mee over mobiliteit in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vindt u van de wegen, fietspaden en voetgangerspaden in de Hoeksche Waard? Hoe ervaart u de verkeersveiligheid? En maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Gemeente Hoeksche Waard wil graag uw ervaring en inbreng over deze en andere onderwerpen die gaan over mobiliteit. Dit is belangrijke input voor het nieuwe mobiliteitsplan Hoeksche Waard. In dit plan staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen op het gebied van mobiliteit. Inwoners, ondernemers en andere organisaties kunnen tot en met zondag 14 januari hun inbreng geven door het invullen van een online vragenlijst.

“Als er 2 veelbesproken onderwerpen waren in de Hoeksche Waard het afgelopen jaar, dan waren dat bereikbaarheid en verkeersveiligheid”, aldus Harry van Waveren, wethouder Mobiliteit. “Daar moeten we dus mee aan de slag. Om tot een goed mobiliteitsplan voor de Hoeksche Waard te komen willen we graag de mening weten van onze inwoners, ondernemers en andere belangenorganisaties. Hoe reizen zij naar hun werk, vrienden en school? Hoe belangrijk vinden zij het auto- en fietsnetwerk in de Hoeksche Waard en met welk cijfer waarderen ze dat? En hoe verkeersveilig vinden onze inwoners hun woonomgeving? Hoeveel (verkeers)overlast ervaren zij en waar? Inwoners zijn er in allerlei soorten en maten. Zij ervaren niet altijd hetzelfde of vinden andere dingen belangrijk. Ik vind het daarom belangrijk dat alle Hoeksche Waarders over dit belangrijke onderwerp hun mening kunnen geven.”

Online vragenlijst

Door het invullen van een online vragenlijst kan iedereen uit de Hoeksche Waard zijn inbreng leveren over verschillende onderwerpen op het gebied van mobiliteit. Ook kunnen zij aangeven welke onderwerpen zij het meest belangrijk vinden. Via een kaart kunnen inwoners aangeven waar het volgens hen al goed gaat in de Hoeksche Waard of waar er verbeterpunten zijn op het gebied van verkeer en vervoer. De vragenlijst is te vinden op onze website en kan ingevuld worden van maandag 11 december 2023 tot en met zondag 14 januari 2024.

In gesprek over doelen voor mobiliteit

Begin 2024 organiseert de gemeente verschillende bijeenkomsten om met inwoners en de verschillende belangenorganisaties verder in gesprek te gaan over de uitkomsten van de vragenlijst. De uitkomsten van deze gesprekken en de vragenlijst geven een goed beeld van wat er speelt en leeft op het gebied van verkeer en vervoer (op bepaalde plekken) in de gemeente. Op een later moment vragen wij bewoners om actief mee te denken over de doelen voor de komende jaren. Al deze input wordt gebruikt om het nieuwe mobiliteitsplan vorm te geven.