Groenonderhoud

De gemeente onderhoudt het groen in de openbare ruimte. Dat doen we om ervoor te zorgen dat onze gemeente er groen en aantrekkelijk uit blijft zien en dat wegen, fiets- en voetpaden toegankelijk en veilig zijn. We doen het ook om ervoor te zorgen dat er voldoende schaduwplekken zijn voor beschutting tijdens hete zomers. En, we helpen planten en diersoorten te overleven of terug te keren naar de Hoeksche Waard door het groen steeds meer natuurvriendelijk te beheren.

Wie beheert wat?

Gemeente Hoeksche Waard beheert niet al het openbaar groen binnen de gemeentegrenzen. Waterschap Hollandse Delta   en provincie Zuid-Holland beheren bijna al het groen op dijken en langs wegen buiten de bebouwde kommen. Dit doen ze vaak al op een natuurvriendelijke manier.

Hoekschewaards Landschap (HWL)  beheert verschillende stukken natuur voor de gemeente. Bijvoorbeeld Kuipersveer bij Puttershoek en De Staart in Oud-Beijerland. De grotere natuurgebieden binnen de gemeente worden beheerd door Natuurmonumenten (onder andere Tiengemeten) of Staatbosbeheer (Oeverlanden Hollands Diep).

Vanaf deze pagina kunt u eenvoudig doorklikken naar diverse onderwerpen over het groen(onderhoud).

Op veel  plekken in de gemeente hebben we bloembollen geplant. Als deze zijn uitgebloeid, maaien we het loof. We doen dit niet te vroeg omdat de bol na de bloeitijd nodig heeft om reservevoedsel op te slaan voor het volgende jaar. Op deze manier genieten we elk voorjaar van bloeiende bollen!

De gemeente gaat zorgvuldig om met de bomen op het eiland en zorgt ervoor dat het bomenbestand behouden blijft. De waardevolle bomen staan daarom op een lijst. Deze lijst maakt onderdeel uit van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Hoeksche Waard. De bomen op deze lijst mogen niet zonder vergunning gekapt worden. Ook kunnen er aanvullende regels als herplantplicht gelden als een kapvergunning wordt gegeven. Meer informatie over het kappen van bomen en het aanvragen van een vergunning vindt u op de pagina’s Bomen kappen en Omgevingsvergunning. Ook kunt u hier de bomenlijst downloaden.

Bijzondere en waardevolle bomen

Mensen voelen zich vaak nauw betrokken bij de bomen in hun omgeving en aan sommige bomen zijn ook bijzondere verhalen verbonden. De gemeente is trots op haar bomen en wil dat het bomenbestand behouden blijft. Daarom is er een lijst vastgesteld met waardevolle bomen van zowel de gemeente als particulieren. Deze lijst maakt onderdeel uit van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Hoeksche Waard. Hierin zijn onder andere de regels voor het kappen en vellen van bomen opgenomen. De bomen die op deze lijst staan mogen niet zonder vergunning gekapt worden. Ook kunnen er bij het verlenen van een kapvergunning aanvullende regels worden opgenomen zoals een herplantplicht. Ga voor meer informatie over het kappen van bomen en het aanvragen van een vergunning naar de pagina Bomen kappen, omgevingsvergunning.

Bomenonderhoud

Elk jaar controleren we een deel van onze bomen op veiligheid, gezondheid en vitaliteit. We beoordelen de bomen dan op zichtbare gebreken die onveilig kunnen zijn voor de omgeving. Sommige bomen controleren we elk jaar (bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd). Als het nodig is, nemen we maatregelen.

Voorkomen van overlast

We inspecteren en onderhouden onze bomen regelmatig. Toch kan het voorkomen dat een boom overlast of gevaar oplevert. Zo kunnen de wortels het wegdek omhoog drukken, kunnen takken loshangen of dreigen bomen om te vallen. Onveilige situaties kunt u melden via Fixi.

Overlast van blad of vruchten, bladluis of schaduw zijn voor ons geen reden om een boom extra te snoeien of kappen. Ook worden bestaande bomen niet gesnoeid of gekapt bij geplaatste zonnepanelen.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze komen uit eitjes die in de toppen van, vooral, eikenbomen zijn gelegd. In april/mei komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal vervellingen komen de groepen rupsen samen en maken grote nesten op de stammen van eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellingshuidjes en uitwerpselen. Een nest dat wordt verstoord door mensen of door de wind, kan voor overlast zorgen doordat de brandharen irriteren op, onder andere de huid. In juli verpoppen de rupsen tot nachtvlinders. Vanaf dat moment zorgen ze niet langer voor overlast.

De gemeente verwijdert nesten van eikenprocessierupsen in de bomen die ze zelf beheert. Dit doen we door, bijvoorbeeld, nestkasten op te hangen voor mezen. Zij zijn dol op rupsen! Bepaalde plekken krijgen voorrang, zoals doorgaande (fiets)routes, kinderdagverblijven en speeltuinen.

Ziet u een boom met een eikenprocessierups?

Verwijder ze dan niet zelf, maar meld het via Fixi. In Fixi kunt u de locatie duidelijk aangeven waardoor we snel in actie kunnen komen. U kunt ook bellen naar 14 0186.

Heeft u in uw eigen tuin last van eikenprocessierupsen? Schakel dan een boomverzorgingsbedrijf of een hovenier in.

We maaien onze grassen natuurvriendelijk waar dat kan. Dit betekent dat we grassen niet langer standaard 24 tot 28 keer per jaar maaien. Door gras langer te laten uitgroeien en op een andere manier te maaien en af te voeren, verandert uiteindelijk de bodem krijgen andere soorten planten de kans te groeien. Door het langere gras zijn er ook altijd voldoende schuilplekken voor insecten en kleine diertjes. Daarnaast is er meer voedsel te vinden voor bijen en hommels. Dit versterkt de biodiversiteit.

Op plekken waar veel kinderen spelen en sporten en op speciale hondenspeelveldjes houden we het gras kort. Dat doen we ook als het veiliger is voor het verkeer. Begraafplaatsen blijven we onderhouden op de manier die onze inwoners gewend zijn.

Wanneer en hoe we precies maaien, heeft ook te maken met het weer. Als het langere tijd droog en heet is, maaien we bijvoorbeeld niet. Dit is om te voorkomen dat het gras verbrandt en de bodem uitdroogt. Is het gras nat? Dan maaien we liever ook niet omdat nat gras plakt en via de wielen van de maaier eerder op de stoepen terechtkomt.

Meer weten of melden?

Komt u ergens een gevaarlijke situatie tegen? Ga dan niet zelf maaien, maar meld het ons via Fixi.nl of de Fixi-app. Heeft u algemene vragen aan de gemeente over het natuurvriendelijker onderhouden van het groen? Stuur dan gerust een e-mail naar duurzaamheid@gemeentehw.nl. We helpen u graag.

Op dit kaartje staan de plekken waar het groen wat wilder mag zijn.

Elk jaar krijgen verschillende iepen de iepziekte. Als u een zieke iep in de tuin heeft staan, mag u die zonder kapvergunning (laten) verwijderen.  

Wat is de iepziekte?

De iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel en is zeer besmettelijk. Zowel dood als levend (iepen)hout is een besmettingsbron. De schimmel wordt verspreid door de iepenspintkever. Deze kever legt eitjes onder de schors van iepen. De schimmel groeit in de houtvaten van de boom. Hierdoor wordt de sapstroom tussen de wortels en de boom verstoord. De bladeren krijgen daardoor geen voedingsstoffen en water meer.

Hoe kunt u de iepziekte herkennen?

De iepziekte begint meestal in een tak boven in de kroon. Binnen 1 tot 2 weken kan een groot deel van de kroon bruin verkleurd zijn. Dit proces gaat vaak heel snel en de boom is dan niet meer te redden.

Meer informatie?

Op de website www.bomenbieb.nl of www.iepenwacht.nl vindt u meer informatie over het herkennen van de iepziekte.

In onze gemeente is op enkele plekken de ‘Japanse Duizendknoop’ aangetroffen. De Japanse duizendknoop is een exotische, sterk woekerende plant die in het openbaar groen en in tuinen te vinden is. De plant verspreidt zich snel met lange, dikke en diepliggende wortels. Deze zijn zo sterk en agressief dat ze door verharding en fundering heen groeien. Ook verdringt de plant andere kruiden en struiken. De gemeente beperkt de groei van de Japanse duizendknoop zoveel mogelijk.

Hoe herkent u de Japanse duizendknoop?

De Japanse duizendknoop komt in april uit de grond met kleine rode knoppen. De plant krijgt al snel veel kleine rode bladeren van zo’n 10 tot 15 cm groot. Het blad krijgt daarna een frisgroene kleur en groeit met enkele centimeters per dag.

Bestrijding

De bestrijding van de Japanse duizendknoop is niet eenvoudig. Kleine stukken van de stengels en wortels kunnen opnieuw uitgroeien tot volwassen planten. We graven de kleine planten uit en verbranden ze om verspreiding te voorkomen. Als het nodig is, gebruiken we ook een toegestaan bestrijdingsmiddel.

 Er worden in Nederland verschillende bestrijdingsproeven uitgevoerd, maar er is nog geen definitieve oplossing. Wel kunt u ons als inwoner helpen.

Tips om te helpen bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop

 • Voorkom verspreiding. Pluk de planten niet af!
 • Plant geen nieuwe Japanse duizendknoopplanten aan.
 • Dump geen groenafval in de natuur. Hier kunnen resten van woekerende planten, zoals Japanse duizendknoop, tussen zitten.
 • Steek de plant zo diep mogelijk uit.
 • Steek ook iedere nieuwe scheut zo snel mogelijk uit.
 • Gooi de planten NIET bij het groenafval, maar bij het restafval.

We bestrijden onkruid op de openbare weg zonder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. In plaats hiervan gebruiken we alternatieve manieren zoals verbranden, machinaal vegen, maaien en heet water.

U kunt ons helpen

Regelmatig vegen voorkomt de groei van onkruid. Als u regelmatig uw stoep veegt en de weg en parkeervakken zoveel mogelijk vrijhoudt als de veegwagen langskomt, helpt u ons enorm.

Als groen overhangt op de stoep of weg hebben andere inwoners daar last van. Ook beperkt het vaak het uitzicht van weggebruikers en dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De gemeente snoeit het groen op de openbare weg. U bent zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van overhangend groen van uw eigen tuin en/of groene omheining. Snoeit u als eigenaar of gebruiker niet (op tijd) het overhangende groen? Dan kan de gemeente handhaven.

Wat mag niet?

 • takken die uitsteken over voetpaden en fietspaden op een hoogte lager dan 2,50 meter;
 • takken die uitsteken over de rijbaan op een hoogte lager dan 4 meter;
 • takken die uitsteken over doorgaande wegen, rondwegen en middenberm op een hoogte lager dan 6 meter;
 • Overhangen groen dat de volgende werkzaamheden moeilijk maakt:
  –  (her)bestrating;
  –  duurzame onkruidbestrijding;
  –  onderhoud aan openbaar groen;
  –  onderhoud aan openbare verlichting;
  –  onderhoud aan speeltoestellen;
  –  straatvegen, ruimen van zwerfafval;
  –  reinigen van straatkolken, rioolkasten en pompputten.

Onze rietoevers beheren we zoveel mogelijk natuurvriendelijk. We maaien niet meer elk jaar al het riet, maar we laten steeds een groot deel staan. Op die manier kan het water goed doorstromen en is er altijd een beschutte oever waar kikkers, kleine dieren als muizen en marters en insecten als libellen en waterjuffers zich veilig voelen.

We vervangen dode planten in het voor- en najaar.