GeWild Groen

Op steeds meer plekken in de Hoeksche Waard is het groen GeWild!

We willen dat ons openbaar groen aantrekkelijk is voor inwoners én dat het helpt de biodiversiteit (al het leven samen, planten en dieren) te versterken. We beheren het groen daarom steeds meer op een manier die goed is voor mens, dier en plant. Dat noemen we natuurvriendelijk beheer.   

We versterken de biodiversiteit 

Als we nieuw groen planten, kiezen we zoveel mogelijk voor bomen, struiken en planten die thuishoren in de Hoeksche Waard. Het bestaande groen beheren we steeds meer en steeds vaker natuurvriendelijk. Dat is al goed te zien aan de grassen. Dat laten we langer staan en als we maaien, doen we niet alles tegelijk. We maaien ook op een manier die minder schadelijk is voor de dieren die in het gras leven. Het maaisel ruimen we na enkele dagen op. Hierdoor kunnen de zaadjes van planten en kruiden op de grond vallen, maar zorgen de resten nog niet voor extra voeding voor de bodem.   

Door deze manier van maaien en opruimen, verandert uiteindelijk de bodem en krijgen andere soorten planten de kans te groeien. Door het langere gras zijn er ook altijd voldoende schuilplekken voor insecten en kleine diertjes en is er meer voedsel te vinden voor, bijvoorbeeld, bijen en hommels. Dit versterkt de biodiversiteit.  

Behalve grassen groeit er natuurlijk nog veel in de openbare ruimte. We beheren onze knotwilgen ook al zo dat er voldoende nest- en schuilplekken zijn voor vogels en vleermuizen en in het voorjaar nectar voor de bijen. En, we maaien per jaar maar 30% van het riet aan de oevers. Dat zorgt voor een beschutte oever waar kikkers, kleine dieren als muizen en marters en insecten als libellen en waterjuffers zich veilig voelen.  

Het openbaar groen verandert

We laten de natuur dus haar gang gaan waar dat kan. Dat verandert het beeld van het openbaar groen zoals we dat gewend zijn. Hoe snel en op welke manier de natuur verandert en hoe het er precies uit gaat zien, weten we nog niet. We houden dit goed in de gaten, maar gaan zo min mogelijk bijsturen. De natuur regelt het uiteindelijk zelf het beste.

Zo houden we de Hoeksche Waard ook in de toekomst een mooie, groene en vruchtbare gemeente!

Pilot 2023: Maerten Bollensteeg Puttershoek

Op dit kaartje staan de plekken waar het groen wat wilder mag zijn.

Langs wegen en kruispunten maaien we het gras wel kort voor de veiligheid. Komt u toch ergens een gevaarlijke situatie tegen? Ga dan niet zelf maaien, maar meld het ons via Fixi.nl of de Fixi-app. 

Heeft u algemene vragen aan de gemeente over het natuurvriendelijker onderhouden van het groen? Stuur dan gerust een e-mail naar duurzaamheid@gemeentehw.nl. We helpen u graag.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.