GeWild groen

Op steeds meer plekken in de Hoeksche Waard is het groen GeWild!

De Hoeksche Waard is een prachtige, groene gemeente. We willen dat ons openbaar groen aantrekkelijk is voor inwoners en dat het helpt de biodiversiteit te versterken. GeWild groen is goed voor mensen, planten en dieren! Daarom gaan we op steeds meer plekken het groen anders beheren.

Bij het aanplanten van nieuwe stukken groen, kiezen we zoveel mogelijk voor planten die hier oorspronkelijk voorkwamen. En door minder vaak en anders te maaien  zorgen we ervoor dat ook het kleinste leven het in onze gemeente fijn heeft.

Het versterken van de biodiversiteit is geen overbodige luxe. Met biodiversiteit wordt de verscheidenheid aan leven bedoeld. In de natuur hebben alle verschillende levensvormen invloed op elkaar en zijn ze voor hun voortbestaan van elkaar afhankelijk. Als het met soorten niet goed gaat, heeft dat gevolgen voor heel veel andere soorten. Zo gaat het bijvoorbeeld niet goed met de insecten. En dat is bijzonder slecht nieuws. Insecten spelen namelijk een belangrijke rol bij de bestuiving van (voedsel)gewassen en wilde planten, ook zijn ze voor veel andere dieren de hoofdmaaltijd. Door hun leefgebied beter te verzorgen, kunnen we planten en dieren helpen. Bijen en andere insecten zijn blij met plekken waar veel verschillende planten, bloemen en kruiden  groeien. Poeldieren, zoals kikkers, maar ook dieren als libellen en juffers hebben een begroeide oever nodig langs de waterkant.

Voor insecten, kleine dieren en planten (zaden) is het lastig grote afstanden te overbruggen. Bermen vormen een belangrijke groene schakel. Insecten en kleine dieren kunnen in de berm voedsel en een schuilplek vinden. En als heel veel bermen op elkaar aangesloten zijn, ontstaat een netwerk van groen. Zo kunnen kleine dieren en insecten makkelijker van de ene naar de andere plek reizen. Dat is beter voor de biodiversiteit!

Maar, dan moeten die bermen wel op een ecologische manier worden beheerd.  Bij ouderwetse vormen van beheer sterven vrijwel alle insecten. Bij ecologisch beheer wordt gefaseerd, veel minder vaak en op een andere manier gemaaid. Dit betekent ook dat soms delen niet pas in het volgende jaar worden gemaaid, daardoor kunnen kleine dieren overleven in het gras en sneuvelen ze niet. Ook blijft het maaisel meestal een paar dagen liggen voor het wordt opgehaald. Op die manier kunnen de zaadjes uit de bloemen en planten de bodem bereiken. Soms maaien we kleine stukjes in de berm niet. De insecten en andere kleine dieren hebben dan een kans om daar een schuilplek te vinden of te overwinteren. Uiteindelijk moet dat ecologisch beheer leiden tot veel meer inheemse bloemen en wilde kruiden. En dat is fijn voor insecten, zoals vlinders, bijen en hommels. Bermen krijgen een wat andere uitstraling: er staan een boel verschillende soorten planten en er scharrelt veel meer klein leven rond.  In de gemeente Hoeksche Waard gaan we voor GeWild groen!

Op verschillende plekken in de Hoeksche Waard wordt het groen al op ecologische wijze beheerd. Door Hoekschewaards Landschap bijvoorbeeld, dat voor de gemeente verschillende natuurgebieden verzorgt. Omdat we willen weten hoe we het openbaar groen op de best mogelijke manier ecologisch kunnen beheren, hebben we een aantal proefplekken aangewezen. Daar gaan we de komende tijd  onderzoeken wat het beste werkt in ons gebied. Bovendien kunnen we zo allemaal een beetje wennen aan deze nieuwe vorm van beheer.

Gemeente Hoeksche Waard heeft lang niet al het groen in beheer.  Privétuinen en -percelen worden door de eigenaren zelf beheerd. Een groot deel van het groen in onze gemeentegrenzen valt onder de verantwoordelijkheid van waterschap Hollandse Delta. Het waterschap beheert bijna al het groen buiten de bebouwde kommen, op de dijken en bermen al op veel plaatsen op ecologische wijze. Gemeente Hoeksche Waard werkt voor het groenbeheer met aannemers. Met die aannemers zijn vaak langlopende contracten afgesproken. De komende jaren schakelen we langzaam over naar ‘ecologisch beheer, tenzij’.

Uiteraard blijven we ervoor zorgen dat het weelderige groen niet voor onveilige situaties zorgt. Heeft u een klacht of een opmerking over het groenbeheer? Dan kunt u via de Fixi app een melding doen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.