Vergunningsvrij (ver)bouwen

Voor bouwen of verbouwen is vaak een vergunning nodig. Soms heeft u geen vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van uw woning. Of u een vergunning nodig heeft, controleert u via het Omgevingsloket. Ook kunt u daar direct een vergunning aanvragen mocht u die wel nodig hebben.

In het document hieronder vindt u informatie over wat u zonder vergunning kunt bouwen.

Documenten

Vergunningsvrij bouwen.pdf (36 KB)

Ja. Wat u vergunningsvrij kunt bouwen, staat in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in Besluit bouwwerken leefomgeving artikel 2.29 van het Besluit omgevingsrecht. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket.

Ja. De technische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving gelden altijd wanneer u gaat bouwen.