Vergunningsvrij (ver)bouwen

Voor bouwen of verbouwen is vaak een vergunning nodig. Soms heeft u geen vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van uw woning. Of u een vergunning nodig heeft, controleert u via het Omgevingsloket Online. Ook kunt u daar direct een vergunning aanvragen mocht u die wel nodig hebben.

Ja. Wat u vergunningsvrij kan bouwen, is bepaald in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket Online.

Ja. De technische regels uit het Bouwbesluit 2012 gelden altijd wanneer u gaat bouwen.