Aanbouwen of bijgebouwen

Wilt u een uitbouw, bijkeuken of andere aanbouw aan uw woning bouwen? Of wilt u een carport, schuur of ander bouwwerk op uw perceel bijbouwen? Soms kan dit zonder vergunning. Of u een vergunning nodig heeft, controleert u via het Omgevingsloket Online. Ook kunt u daar direct een vergunning aanvragen mocht u die wel nodig hebben.

Ja. Wat u vergunningsvrij kan bouwen, is bepaald in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket Online.

Ja. De technische regels uit het Bouwbesluit 2012 gelden altijd wanneer u gaat bouwen.

De reguliere procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan 8 tot 14 weken duren. Over deze procedure kun je lezen op onze website onder omgevingsvergunning. Voor bijgebouwen kunt u in aanmerking komen voor een flitsvergunning, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bij de flitsvergunning streven we naar een behandeling van uw aanvraag binnen 10 werkdagen. Meer hierover leest u op onze website onder flitsvergunning.