Bouwregels en vergunning

Als u wilt bouwen gelden er verschillende regels. Het belangrijkste is om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Deze vergunning heet ‘omgevingsvergunning’. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u deze aanvragen. Uw aanvraag wordt dan door de gemeente aan de bouwregels getoetst.

Ja. Als u een bouwplan heeft en twijfelt of u deze mag uitvoeren, dan kunt u dit eerst aan ons voorleggen voordat u een aanvraag indient. Zo kunt u kosten voor eventuele wijzigingen van uw plan besparen en uw aanvraag kan dan sneller worden behandeld. Als u dit wilt vraagt u via het Omgevingsloket een ‘vooroverleg’ aan. De gemeente kijkt dan met u mee naar de haalbaarheid van uw conceptplan. Wij toetsen uw aanvraag dan aan de regels van het bestemmingsplan en de regels voor welstand.

Wij beoordelen of u een vergunning kan worden verleend. U ontvangt hierover doorgaans binnen 8 weken bericht. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met 6 weken. Wij berichten u dan tijdig over deze verlenging. Ook kunnen wij bepaalde voorschriften verbinden aan de vergunning. Aan deze voorschriften moet u zich houden. De belangrijkste regels waaraan uw aanvraag wordt getoetst zijn:

  • De bouwverordening (regels voor bodemonderzoek en welstand);
  • Het Bouwbesluit (technische regels);
  • Het bestemmingsplan (locatie specifieke regels over bijvoorbeeld toegestane bouwwerken, bouwhoogte en bouwvolume);
  • Welstand (regels voor het uiterlijk van het bouwwerk zoals kleur en materiaal gebruik).

De behandeling van een omgevingsvergunning is niet gratis. De kosten die wij voor behandeling in rekening brengen, heten leges. De bouwkosten bepalen hoeveel leges u moet betalen. In onze legesverordening kunt u nakijken hoeveel leges in rekening worden gebracht.

Bent u een bewoner en heeft u werkzaamheden waarbij u de openbare weg moet gebruiken, bijvoorbeeld bij het gebruik van een takelwagen voor uw dakkapel? Dan moet u dit melden. Bekijk deze poster voor meer informatie.