Bouw- en woningtoezicht

Als gemeente controleren wij of er gebouwd wordt volgens de daarvoor geldende regels of verleende vergunningen. Vooral de bouw- en omgevingsveiligheid heeft daarbij onze aandacht. Bent u omwonende van een bouwlocatie waar mogelijk de bouwregels worden overtreden? Meld het ons.

Lukt een online melding via Fixi niet? Mail dan naar: meldingen@gemeentehw.nl.

Let op: Is er sprake van een gevaarlijke situatie die met spoed opgelost moet worden? Neem dan altijd telefonisch contact met ons op:

Onze toezichthouders pakken uw melding op. Wij proberen dit binnen 5 werkdagen te doen. Soms is er meer tijd nodig. Via Fixi of per mail wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw melding.

Het bouw- en woningtoezicht vindt plaats door onze toezichthouders. Zij houden dit toezicht bijvoorbeeld door een locatie te bezoeken, de bouwplaats of een gebouw te betreden en informatie of documenten op te vragen. Zo onderzoeken en controleren ze of gebouwd wordt volgens de regels en of dit veilig gebeurt. Zij zijn hiertoe bevoegd zonder toestemming van betrokkenen. Dit geldt niet voor het betreden van woonruimtes. Daarvoor is toestemming van de bewoner nodig. Als de toezichthouder constateert dat de regels niet worden nageleefd, dan kan de bouw worden stilgelegd totdat de juiste maatregelen zijn genomen.