Polder De Buitenzomerlanden

Eind 2018 stelde de gemeenteraad van gemeente Binnenmaas de visie “De Buitenzomerlanden – Opladen aan de Oude Maas” vast. Doel van deze visie is om de bijzondere getijdennatuur in het gebied toegankelijker te maken zodat je de natuur nog meer kunt beleven. Ook willen we de natuur waar mogelijk uitbreiden. De wens is te komen tot een natuurgebied in combinatie met een energielandschap, van bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland tot Puttershoek. De uitbreiding van natuur wordt namelijk financieel mede mogelijk gemaakt door een zogenaamde ‘energieke tussentijd’. Dit zijn energieprojecten zoals het windpark die werken als verdienmodel en bijdragen aan de verbetering van de aanwezige natuur in het gebied.

Projecten die in De Buitenzomerlanden plaatsvinden, moeten passen binnen de visie. Waar nodig passen we maatwerk toe.

Proces inrichting gebied Heinenoord

Voor het gebied boven Heinenoord ten westen van de Heinenoordtunnel vindt er een nieuw participatieproces plaats over de inrichting van het gebied. Samen met inwoners uit Heinenoord, Hoekschewaards Landschap, Hoeksche Waard Duurzaam, grondeigenaar a.s.r., ontwikkelaar Renewable Energy en gemeente kijken wij naar de gewenste inrichting voor het gebied. Meer informatie hierover leest u op de pagina van het voormalige ontwikkeling Zonnepark.

Er wordt nu gewerkt aan de uitvoering van deze visie met de volgende deelprojecten:

  • De realisatie van Windpark Oude Maas;
  • De aanleg van een recreatief fietspad;
  • Een nieuw bos boven Heinenoord;
  • De ontwikkeling van een natuurbegraafplaats inclusief kleinschalig horecapunt;
  • De herinrichting van de parkeerplaats bij het Bruggehoofd;
  • De realisatie van een mogelijke zonneweide.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Bernard Provilij. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 12 26 of via e-mail bernard.provilij@gemeentehw.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de projecten waaraan gewerkt wordt in het gebied De Buitenzomerlanden? Wij brengen regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze voortaan ontvangen? Aanmelden kan door uw e-mailadres door te geven aan onze projectondersteuners via ondersteuningpro@gemeentehw.nl.