Omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. Wel heeft u te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf.

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 staan de milieuregels in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het omgevingsplan van de gemeente Hoeksche Waard. Daarnaast gelden er voor vergunningplichtige bedrijven de voorschriften die in de vergunning staan. Als u al een vergunning had en uw bedrijf blijft vergunningplichtig volgens het Bal, dan blijft deze vergunning voor uw bedrijf gelden.

Voor bepaalde bedrijven, zoals de detailhandel en horeca gaat het Bal niet gelden. Die bedrijven kunnen hun milieuregels terugvinden in het omgevingsplan van de gemeente Hoeksche Waard. Die regels zijn op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, nagenoeg gelijk aan de milieuregels die nu voor deze bedrijven gelden in het Activiteitenbesluit.

Uw aanvraag of melding wordt voor de gemeente behandeld door Omgevingsdienst Zuid- Holland Zuid. Kijkt u daarom op de website van de omgevingsdienst voor meer informatie over de behandeling van uw aanvraag of melding. Ook kunt u contact met hen opnemen voor meer informatie over dit onderwerp.