Conceptverzoek (conceptaanvraag bouwplan)

Als u een bouwplan heeft en twijfelt of u dit mag uitvoeren, dan kunt u een conceptverzoek (vooroverleg) indienen. De gemeente kijkt dan met u mee naar de haalbaarheid van uw conceptplan. Hiervoor toetsen wij uw plan aan de regels van het omgevingsplan en de regels die gelden voor het uiterlijk van het bouwwerk.

Een conceptaanvraag kan alleen digitaal. Lukt het u niet om bij het Omgevingsloket alle gegevens en bijlagen mee te zenden, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u verder.

Voor het conceptverzoek betaalt u leges. Deze worden deels verrekend wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt (die niet afwijkt van wat in uw conceptverzoek is behandeld). Lees hier meer over in onze legesverordening. In een enkel geval is het nodig om advies in te winnen van een derde (bijvoorbeeld Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid of de Agrarische Beoordelingscommissie). De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, berekenen wij wel door. Ook kan een uitspraak van het college van burgemeester en wethouders nodig zijn. In dat geval wordt een bedrag van € 250,- in rekening gebracht.

Wij beoordelen uw conceptaanvraag. Wanneer wij voor deze beoordeling nog nadere informatie of documenten nodig hebben, nemen wij contact met u op. Bij het beoordelen toetsen wij uw plan aan het omgevingsplan en de welstandseisen. Zo bekijken wij of een vergunning voor uw plan haalbaar is. Is uw plan niet haalbaar, dan adviseren wij u over mogelijke aanpassingen waarvoor wel een vergunning mogelijk is.

De behandeltijd van uw conceptverzoek voor een omgevingsvergunning is afhankelijk van hoe ingewikkeld de aanvraag is. 

Ingewikkeldere plannen worden op de intake- en omgevingstafel behandeld. Dit zijn vaak plannen waarbij de regelgeving waaraan getoetst moet worden ingewikkelder is. Of dat voor uw plan geldt, beoordelen we na het indienen van uw conceptverzoek. Op de pagina ‘Intake-en omgevingstafel’ leest u hier meer over.

Is uw plan eenvoudig en past het in de regels van het omgevingsplan? Vraag dan direct een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.