Bouwregels en vergunning

Als u wilt bouwen gelden er verschillende regels. Het belangrijkste is om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Deze vergunning heet ‘omgevingsvergunning’. Vanwege de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn enkele zaken veranderd. Via de stappen die u in het Omgevingsloket doorloopt bij het controleren of u een vergunning nodig heeft, komt u dat tegen. Ook leest u hier meer over de Wkb.

Hieronder vindt u informatie over wat u zonder vergunning kunt bouwen.

Documenten

Vergunningsvrij bouwen.pdf (36 KB)

Ja. Als u een bouwplan heeft en twijfelt of u deze mag uitvoeren, dan kunt u dit eerst aan ons voorleggen voordat u een aanvraag indient. Zo kunt u kosten voor eventuele wijzigingen van uw plan besparen en uw aanvraag kan dan sneller worden behandeld. Als u dit wilt vraagt u via het Omgevingsloket een ‘conceptverzoek’ aan. De mogelijkheid van het conceptverzoek komt u tegen wanneer u de gegevens voor een aanvraag om omgevingsvergunning invult. Bij een conceptverzoek kijken wij dan met u mee naar de haalbaarheid van uw conceptplan. Wij toetsen uw aanvraag aan de regels van het omgevingsplan en de regels voor het uiterlijk aanzien van een bouwwerk.

Voor een conceptverzoek betaalt u wel leges. Deze worden deels verrekend wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt (die niet afwijkt van wat in uw conceptverzoek is behandeld). Zo kunt u kosten voor eventuele wijzigingen van uw plan besparen en uw aanvraag kan dan sneller worden behandeld. Als u dit wilt vraagt u via het Omgevingsloket een ‘conceptverzoek’ aan. De gemeente kijkt dan met u mee naar de haalbaarheid van uw conceptplan.

Wij beoordelen of wij u een vergunning kunnen verlenen. U ontvangt hierover doorgaans binnen 8 weken bericht. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met 6 weken. Wij berichten u dan tijdig over deze verlenging. Ook kunnen wij bepaalde voorschriften verbinden aan de vergunning. Aan deze voorschriften moet u zich houden. De belangrijkste regels waaraan uw aanvraag wordt getoetst zijn:

  • Het besluit bouwwerken leefomgeving (technische regels);
  • Het omgevingsplan (locatie specifieke regels over bijvoorbeeld toegestane bouwwerken, bouwhoogte en bouwvolume). Sinds de komst van de Omgevingswet maken de regels voor bouwen op verontreinigde grond en de regels voor welstand (wordt: Uiterlijk aanzien van bouwwerken) van rechtswege deel uit van het omgevingsplan).

De behandeling van een omgevingsvergunning is niet gratis. De kosten die wij voor behandeling in rekening brengen, heten leges. De bouwkosten bepalen hoeveel leges u moet betalen. In onze legesverordening kunt u nakijken hoeveel leges wij in rekening brengen.

Bent u een bewoner en heeft u werkzaamheden waarbij u de openbare weg moet gebruiken, bijvoorbeeld bij het gebruik van een takelwagen voor uw dakkapel? Dan moet u dit melden. Bekijk deze poster voor meer informatie.