Biodiversiteit

De Hoeksche Waard is een prachtige, groene gemeente. Om dat zo te houden, is er variatie en balans nodig tussen alles wat hier leeft: mensen, dieren en planten. Al dat leven samen noemen we biodiversiteit. Een sterke biodiversiteit zorgt voor zuurstof, de afbraak van dode dieren en plantresten, bestuiving van planten en bomen, schoon water en het voorkomt plagen. Voor de mens betekent dat voedsel, bouwmateriaal, brandstof, grondstoffen en medicijnen.

De gemeente zet zich in voor een sterke biodiversiteit. Daarom is dit 1 van de 4 thema’s in het programma Duurzaamheid. Hierin werken we samen met partners en inwoners. De andere thema’s zijn: de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

De uitvoeringsagenda

Op 20 december 2022 heeft de raad van gemeente Hoeksche Waard de uitvoeringsagenda Biodiversiteit vastgesteld. In deze uitvoeringsagenda staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om de biodiversiteit in de Hoeksche Waard te versterken.

Zo beheren we de openbare ruimte op steeds meer plekken op een manier die de biodiversiteit helpt. Ook zitten we bij nieuwbouwprojecten al in de ontwerpfase met de projectontwikkelaar aan tafel om te kijken hoe biodiversiteit en klimaatadaptatie een plek kunnen krijgen. In de Hoeksche Waard werken we toe naar een netwerk van groenblauwe gebieden. Door deze min of meer aaneengesloten stukjes wilder groen, kunnen dieren en zaden van planten zich makkelijker verplaatsen. Dat is goed voor de biodiversiteit.

De biodiversiteit versterken is een grote en ingewikkelde klus. We kunnen dat als gemeente niet alleen. De uitvoeringsagenda is dan ook een uitnodiging aan alle samenwerkingspartners, (agrarisch) ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners om mee te doen.

Wat wij gaan doen om de biodiversiteit te versterken en ons doel te bereiken leest u in de uitvoeringsagenda Biodiversiteit.

In de Hoeksche Waard zetten verschillende partijen zich actief in voor het verbeteren van de biodiversiteit en werken daardoor mee aan de uitvoeringsagenda. Belangrijke spelers daarin zijn:

  • De Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) geeft invulling aan de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).
  • Hoekschewaards Landschap (HWL) richt zich op behoud, bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de Hoeksche Waard.
  • Hoeksche Waard Zoemt, een collectief van verschillende inwoners en organisaties, werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.