Spring naar content

Grond die wegzakt onder uw huis door hevige regenval? Een mislukte aardappeloogst door extreme weersomstandigheden? Of plastic afval dat uw omgeving vervuilt? Verduurzaming is 1 van de 7 belangrijkste opgaven van onze gemeente voor de komende jaren.

We willen een duurzame Hoeksche Waard waar we trots op zijn en dat helemaal klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Waar we kunnen blijven genieten van de natuur, de rust en de ruimte. En waar ruimte is en blijft voor ondernemerschap en vernieuwing. Al dat moois willen we behouden, versterken en doorgeven aan toekomstige generaties.

In het programmaplan Duurzaamheid staan de doelen en inspanningen beschreven, die bijdragen aan onze duurzame toekomst. Het plan is tot stand gekomen met input van inwoners van Hoeksche Waard. Alle inwoners van Hoeksche Waard konden in de zomer van 2020 reageren op een conceptversie van het programmaplan. 103 inwoners hebben de tijd genomen om op het plan te reageren en 13 inwoners hebben gechat met de wethouder. Wij zijn erg dankbaar voor de reacties! Het was voor ons mooi om zowel complimenten als kritische geluiden te horen vanuit de samenleving. We hebben een samenvatting gemaakt van alle reacties die wij hebben ontvangen van meedenkende inwoners. Daarnaast staan in de ‘Nota van beantwoording’ de reacties op een rij met daarbij ons antwoord en of en hoe de reactie is verwerkt in het concept programmaplan. Beide documenten zijn verderop deze pagina te downloaden.

Alle reacties zijn besproken en een deel ervan meegenomen in de aangepaste versie van het concept programmaplan Duurzaamheid. Een ander deel wordt meegenomen in de uitvoeringsprogramma’s voor de verschillende thema’s (energietransitie,  circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie). Het programmaplan is een kader met de ambities en doelen voor de middellange en lange termijn. Voor de korte termijn worden er op basis van dit plan uitvoeringsprogramma’s gemaakt waarin staat beschreven wat er binnen een periode van 5 jaar concreet gaat gebeuren om deze doelen te bereiken.

Het aangepaste programmaplan en de Nota van beantwoording, zijn aangeboden voor de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad op 26 november. Op 3 december is het plan in de gemeenteraad besproken. Op 15 december heeft de gemeenteraad het programmaplan goedgekeurd. De uitvoeringsprogramma’s worden komend voorjaar aan de raad aangeboden.Inwoners, raadsleden, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere overheden worden bij het maken van de uitvoeringsprogramma’s betrokken. Informatie hierover wordt ook gedeeld op deze website op de pagina’s over energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.  

Meedenken over het programmaplan Duurzaamheid kon van vrijdag 10 juli tot en met maandag 31 augustus. Tijdens deze periode hebben 103 inwoners van de Hoeksche Waard gereageerd op het programmaplan. De reacties op het programmaplan hebben we gebundeld.

In deze nota van beantwoording staat alle input die inwoners en betrokken partijen ons gegeven hebben op de eerste conceptversie van het programmaplan Duurzaamheid van 5 juli 2020.

In dit document staan per programmahoofdstuk de reacties van inwoners en betrokken partijen weergegeven. Ook leest u het inhoudelijke antwoord daarop. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt of en hoe we de reactie in het definitieve programmaplan hebben verwerkt.

Meer informatie & contact

Heeft u nog vragen of ideeën? Laat het ons gerust weten via duurzaamheid@gemeentehw.nl.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

Zie ook