Grond die wegzakt onder uw huis door hevige regenval? Een mislukte aardappeloogst door extreme weersomstandigheden? Of plastic afval dat uw omgeving vervuilt? Verduurzaming is 1 van de belangrijkste opgaven van onze gemeente voor de komende jaren.

We willen een duurzame Hoeksche Waard waar we trots op zijn en dat helemaal klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Waar we kunnen blijven genieten van de natuur, de rust en de ruimte. En waar ruimte is en blijft voor ondernemerschap en vernieuwing. Al dat moois willen we behouden, versterken en doorgeven aan toekomstige generaties.

In het programmaplan Duurzaamheid staan de doelen en inspanningen beschreven, die bijdragen aan onze duurzame toekomst. Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad het programmaplan goedgekeurd. Het plan is tot stand gekomen met input van inwoners van Hoeksche Waard. Alle inwoners van Hoeksche Waard konden in de zomer van 2020 reageren op een conceptversie van het programmaplan. 103 inwoners hebben de tijd genomen om op het plan te reageren en 13 inwoners hebben gechat met de wethouder. Wij zijn erg dankbaar voor de reacties! Het was voor ons mooi om zowel complimenten als kritische geluiden te horen vanuit de samenleving. We hebben een samenvatting gemaakt van alle reacties die wij hebben ontvangen van meedenkende inwoners. Daarnaast staan in de ‘Nota van beantwoording’ de reacties op een rij met daarbij ons antwoord en of en hoe de reactie is verwerkt in het concept programmaplan. Beide documenten zijn verderop deze pagina te downloaden.

Het programmaplan Duurzaamheid is een kader met de ambities en doelen voor de middellange en lange termijn. Voor de korte termijn zijn er op basis van dit plan uitvoeringsplannen gemaakt. In deze uitvoeringsplannen staat beschreven wat we in de periode 2021 tot en met 2026 concreet gaan doen om deze doelen te bereiken.

De uitvoeringsprogramma’s ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’, ‘Circulaire economie’ en ‘Klimaatadaptatie’ zijn op 15 juli 2021 vastgesteld door de raad. De raad is toen ook geïnformeerd over de gezamenlijke uitvoeringsagenda ‘Hoeksche Waard klimaatbestendig’ van gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid-Holland. Voor de uitvoeringsagenda Biodiversiteit was meer tijd nodig om tot een goed en gedragen uitvoeringsagenda te komen. Het herstel van de biodiversiteit is een ingewikkelde opgave en niet alle samenwerkingspartners waren het eens met het toen geschetste plan. De uitvoeringsagenda Biodiversiteit is op 20 december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere overheden zijn betrokken bij het maken van de uitvoeringsplannen. Meer informatie hierover staat op de pagina’s over energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie op deze website.

Op 15 juli 2021 heeft de raad ook de leidraad ‘Communicatie & participatie Duurzaamheid’ vastgesteld. In deze leidraad staan de bouwstenen omschreven om de communicatie en participatie rondom duurzaamheid vorm te geven.

Hieronder kunt u de leidraad bekijken.

In de voortgangsrapportage 2022 leest u dat er in de Hoeksche Waard al veel stappen worden gezet op de duurzaamheidsthema’s Energietransitie, Circulaire economie, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie. In de rapportage staat beschreven welke belangrijke stappen in 2022 zijn gezet om ons gezamenlijke doel te behalen: Hoeksche Waard klimaatneutraal in 2050! Ook wordt er per thema vooruitgeblikt. De volgende voortgangsrapportage wordt naar verwachting gemaakt in 2025.

Wilt u weten wat er in 2021 is gebeurd? Dat leest u in de voortgangsrapportage 2021.

Meedenken over het programmaplan Duurzaamheid kon van vrijdag 10 juli tot en met maandag 31 augustus 2020. Tijdens deze periode hebben 103 inwoners van de Hoeksche Waard gereageerd op het programmaplan. De reacties op het programmaplan hebben we gebundeld.

In deze nota van beantwoording staat alle input die inwoners en betrokken partijen ons gegeven hebben op de eerste conceptversie van het programmaplan Duurzaamheid van 5 juli 2020.

In dit document staan per programmahoofdstuk de reacties van inwoners en betrokken partijen weergegeven. Ook leest u het inhoudelijke antwoord daarop. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt of en hoe we de reactie in het definitieve programmaplan hebben verwerkt.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.

Meer informatie & contact

Heeft u nog vragen of ideeën? Laat het ons gerust weten.

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de Hoeksche Waard.

Zie ook