Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen voor noodzakelijke kosten van het bestaan zoals huur, eten en drinken. De bijstandsuitkering is een tijdelijk inkomen terwijl u actief naar werk zoekt.

Om erachter te komen of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering vult u onze checklist in:

Bent u na het invullen van de checklist van mening dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering? Meld dan via de website van werk.nl dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen bij gemeente Hoeksche Waard.

U kunt in de Hoeksche Waard een bijstandsuitkering aanvragen als u:

 • tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent;
 • niet genoeg inkomen hebt om van te leven (in onderstaande tabel ziet u wat dat voor u is in uw situatie);
 • uw vermogen niet hoger is dan het maximaal toegestaan vermogen (dit is voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.150,- en voor alleenstaanden € 7.575,-);
 • geen andere uitkering kunt krijgen.

Inkomenstabel januari 2024

Leefsituatie *

Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld

Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld

Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.834,04

€ 1.742,34

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.283,83

€ 1.219,64

Jongerennorm 18 – 21 jaar

€ 316,94

€ 301,09

Kostendeler 3 personen van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 794,75

€ 755,01

Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar

€ 632,31

€ 600,69

Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar

€ 406,51

€ 386,18

* De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op.

 

Met vermogen bedoelen wij de waarde van alle bezittingen van uw gezin. Voorbeelden van vermogen zijn een koopwoning (in Nederland of het buitenland), geld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Woont u in een koopwoning met (veel) overwaarde (meer dan € 63.900,- overwaarde)? Neem dan contact op met de gemeente. Dan kijken we samen met u of u recht heeft op een uitkering.

Voor het aanvragen van de bijstandsuitkering heeft u deze gegevens nodig van uzelf en uw huisgenoten (bijvoorbeeld uw partner, minderjarige kinderen of andere huisgenoten):

 • Volledige naam, geboortedatum, burgerservicenummer en nationaliteit.
 • DigiD van u en uw eventuele partner.
 • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 • Een rechtsgeldige verblijfsvergunning (indien van toepassing).
 • Inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave).
 • Gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van schulden).
 • Hoogte van hypotheek of huur.
 • Begin- en (mogelijke) einddatum van uw werk bij uw laatste werkgever.
 • Bankrekeningnummer(s) en het saldo van de bankrekeningen.

Bent u jonger dan 27 jaar, studeert u niet en heeft u ook geen werk? Vanaf het afronden van de online melding geldt voor u eerst een zoekperiode van vier weken. Tijdens de zoekperiode gaat u zelf op zoek naar een opleiding of werk. Daarna kunt u de aanvraag doorzetten. Na het afronden van uw melding nemen wij, binnen 3 werkdagen, telefonisch contact met u op. U ontvangt ook een brief met acties om op zoek te gaan naar een opleiding of werk.

 • Tijdens de 4 weken zoekperiode houdt u alles bij wat u doet om een opleiding of werk te zoeken.
 • Het is belangrijk dat u alles doet wat er in de brief staat. Is dat niet zo, dan loopt u de kans om een lagere of zelfs geen uitkering te ontvangen. Als u niet kunt werken of naar school kunt, dan moet u dit aantonen.
 • Heeft u (nog) recht op studiefinanciering? Dan bent u verplicht om een opleiding te zoeken.
 • Kunt u geen opleiding volgen? Gebruik dan de zoektermijn om op zoek te gaan naar een baan. Dit kan ook een baan zijn die niet bij uw opleidingsniveau of interesses past. Dit geldt ook als u uzelf niet op tijd in kunt schrijven voor een opleiding of een langere periode moet wachten tot een opleiding start.
 • Uitzondering: u heeft geen zoekperiode als u verhuist naar gemeente Hoeksche Waard vanuit een andere gemeente waar u al een bijstandsuitkering ontving.

Ontvangt u nu nog een WW-uitkering? Zorg dan dat u vier weken voordat uw WW-uitkering eindigt een melding doet voor het aanvragen. De laatste vier weken van uw WW-uitkering gelden dan als zoekperiode om te zoeken naar werk of een opleiding.

Voorschot

Tijdens de aanvraag van uw uitkering ontvangt u alvast een voorschot. U heeft recht op een voorschot van minimaal 90% van de uitkering. Het voorschot staat binnen vier weken na de aanvraag op uw bankrekening. Een voorwaarde is dat u alle beschikbare gegevens voor uw aanvraag op tijd en volledig doorgeeft. U ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt na het indienen van uw aanvraag eerst een zoektijd van 4 weken. Tijdens deze 4 weken gaat u op zoek naar werk of een (vervolg-)opleiding. Uw aanvraag wordt na vier weken in behandeling genomen, waarna u 4 weken daarna een voorschot ontvangt. Ook dan gelden bovenstaande voorwaarden. U moet het voorschot altijd terugbetalen. Als u recht heeft op bijstand, dan verrekenen we het voorschot met de eerste uitbetaling van uw bijstandsuitkering. Heeft u na 4 weken nog geen voorschot ontvangen? Vraag aan uw klantmanager hoe het er mee staat.

Heeft u alle bovenstaande stappen goed doorlopen? En hebben wij geen verdere vragen meer? U ontvangt dan binnen acht weken een brief waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief heet een ‘beschikking’. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Na verzending van uw melding nemen wij, binnen 3 werkdagen, telefonisch contact met u op. Zorg ervoor dat u uw telefoonnummer correct hebt ingevuld en dat u bereikbaar bent. Als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, kunnen wij u aanvraag niet afhandelen.

Voor hulp bij het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u contact opnemen met de formulierenhulp van Humanitas via de website van Humanitas.

U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47.

Ontvangt u inkomen uit werk, een vrijwilligersvergoeding of een stagevergoeding? Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Geef wijzigingen in uw inkomen altijd aan ons door.

Ga naar Mijn Inkomen.

Inkomsten uit werk

De bijstandsuitkering vult uw inkomsten aan tot het bedrag waar u recht op hebt. Anders gezegd, we trekken uw inkomsten af van de bijstandsuitkering. Maar niet alles. U mag maximaal zes maanden een bedrag van 25% van uw inkomsten houden, met een maximum. Dat is omdat u werk doet waarmee u uw kans op een betaalde baan vergroot.

Bent u een alleenstaande ouder en zorgt u voor één of meer kinderen die jonger dan 12 jaar zijn? Dan mag u na de eerste 6 maanden nog maximaal dertig maanden een bedrag houden van 12,5% van uw inkomsten, met een maximum.

Vrijwilligersvergoeding

Soms krijgt u als vrijwilliger een onkostenvergoeding voor het werk dat u doet. Ontvangt u minder dan € 210,- per maand of € 2.100,- per jaar, dan heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering. Alles wat u meer krijgt dan dit bedrag, trekken we af van uw uitkering. 

Stagevergoeding

Volgt u een stage voor uw opleiding? En staan daar reële onkosten tegenover (reiskosten, studiemateriaal, enzovoort)? Dan heeft u misschien recht op vrijlating van uw stagevergoeding. Met een vrijlating wordt voor een bepaalde periode de stagevergoeding niet met uw uitkering verrekend.

Wijzigingen doorgeven

Heeft u wijzigingen in uw inkomsten uit werk, een vrijwilligersvergoeding of een stagevergoeding? Geef de wijzigingen door aan je contactpersoon/klantmanager.