Afval

De RAD (Regionale Afvalstoffendienst) HW B.V. zorgt voor de afvalinzameling (ook van bedrijfsafval) in de Hoeksche Waard. Dit gaat volgens het ‘Goed scheiden loont’ tarievensysteem. Hierbij betaalt u voor elke keer dat u restafval aanbiedt. Het scheiden van afval wordt op deze manier gestimuleerd en het afvalbeheer blijft daardoor betaalbaar.

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen over afval? Kijk dan op de website van de RAD. Ook kunt u bellen met de RAD via telefoonnummer (0186) 57 25 86 of mailen naar info@radbv.nl. U vindt de milieustraat van de RAD aan de Smidsweg 20a, 3273 LK in Westmaas.

Ieder huishouden krijgt jaarlijks een toegangspas voor de milieustraat in Westmaas, een zogenaamde afvalkalender en afvalgids met uitgebreide informatie over wat u kunt doen met uw afval en waar u het mag inleveren. Ook publiceert de RAD iedere laatste vrijdag van de maand Het Afvalnieuws in de regionale huis-aan-huis krant Het Kompas. U kunt de afvalkalender van uw dorp ook downloaden op de website van de RAD via de link op deze pagina. Zo weet u altijd wanneer u uw rest- of groenafval, plastic (PMD) of oud papier kunt aanbieden.

De officiële regelingen rondom inzameling van huishoudelijk afval kunt u eenvoudig vinden via de directe linken naar de website Overheid.nl op deze pagina.

Ben je net verhuisd en heb je nog geen containers? Heb je al containers maar heb je niet genoeg aan de standaardset? Dan kun je extra containers aanvragen via de pagina van het RAD. Of vraag een vervangende container aan als je container is beschadigd of vermist.

Op de pagina van het RAD vind je ook informatie over hoe het zit met afvalscheiding voor minicontainers en ondergrondse containers.

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen over afval? Kijk dan op de website van de RAD. Ook kunt u bellen met de RAD via telefoonnummer (0186) 57 25 86 of mailen naar info@radhoekschewaard.nl. U vindt de milieustraat van de RAD aan de Smidsweg 20a, 3273 LK in Westmaas.

Meer informatie over zwerfafval vindt u op de pagina ‘Zwerfafval’

Heeft u vragen over bedrijfsafval, of een opdracht voor het extra leegmaken van (bedrijfs)containers? Neem dan contact op met de RAD via het mailadres bedrijfsafval@radbv.nl. Via dit mailadres kunt u rekenen op een snelle afhandeling van uw vraag.

Begin dit jaar inventariseerde RAD onder haar klanten de behoefte naar gescheiden inzameling. Einde van dit jaar maken zij bekend hoe zij de inzameling gaan aanvangen en op welke termijn.