Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van gemeente Hoeksche Waard. De burgemeester is zowel voorzitter van het college als van de gemeenteraad. Daarnaast telt het college 4 wethouders. Elk collegelid is verantwoordelijk voor een aantal taken, ook wel portefeuilles genaamd. Gemeentesecretaris Enno Koops adviseert het college en is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

College B&W

  F.D. van Heijningen

  Burgemeester

  P. Boogaard

  Wethouder

  H. van Waveren

  Wethouder

  W.P.H.J. Peters

  Wethouder

  D.E. Koops

  Gemeentesecretaris / algemeen directeur

  Heeft u vragen aan het college of wilt u een collegelid uitnodigen voor een evenement of activiteit? Stuur dan een e-mail naar bestuur@gemeentehw.nl. De uitnodiging wordt besproken met de verantwoordelijk portefeuillehouder. Valt de activiteit niet onder een portefeuille, dan wordt een dorpsindeling per wethouder aangehouden.