Terug naar het overzicht

Woensdag 24 januari: bijeenkomst bereikbaarheid Hoeksche Waard zuidwest

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Bewoners, ondernemers en belanghebbenden uit het gebied zijn van harte welkom om met gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta in gesprek te gaan over de bereikbaarheid in de Hoeksche Waard zuidwest. Het verkeer gaat veelal over smalle dijken en polderwegen die hier niet op berekend zijn. Wij horen graag uw ideeën over hoe dit met verkeersmaatregelen op bestaande wegen te verbeteren. Ook praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen. Bewoners en ondernemers uit het gebied zijn hier persoonlijk voor uitgenodigd. Komt u ook? Meld u aan via de website van het waterschap.

Opdracht van de gemeenteraad

Eind 2022 gaf de gemeenteraad het college de opdracht om breder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een betere bereikbaarheid in de Hoeksche Waard zuidwest. De gemeenteraad noemde diverse opties voor andere wegtracés en de optie om het verplaatsen van overlast gevende bedrijven te verkennen. In 2023 keken wij naar wat er nodig is om het project een nieuwe start te geven en hoe wij het beste de inwoners uit het gebied en andere belanghebbenden het beste kunnen betrekken bij het project. De bijeenkomst op 24 januari is weer een stap om gezamenlijk te kijken wat de mogelijkheden zijn om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied te verbeteren.

‘Wat zijn uw ideeën over verkeersmaatregelen op bestaande wegen?’

Dit is een van de vragen waarover we graag met u in gesprek gaan tijdens de bijeenkomst. Na een korte plenaire sessie waarbij we het project en de aanpak schetsen, gaan we uiteen aan de hand van 3 thema’s:

  1. Wat zijn mogelijke verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid bij Zwartsluisje en Sluisjesdijk te verbeteren?
  2. Hoe willen we omgaan met vrachtwagens in het gebied?
  3. Wat zijn uw ideeën om verkeersmaatregelen te treffen op bestaande wegen om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren?

Deze thema’s vindt u terug op de ‘in gesprek-markt’ waarbij u de gelegenheid krijgt om hierover vragen te stellen en uw ideeën bij ons aan te geven. U kunt bij elk thema langsgaan of slechts naar 1 of 2 van de 3 thema’s.

Programma

19.00 uur U bent van harte welkom
19.30 uur Opening door wethouder Harry van Waveren en heemraad Hennie Wiersma-den Dulk
20.00 uur Start van de ‘in gesprek-markt’
21.30 uur Einde van de avond

Locatie

Let op! Eerder is gecommuniceerd dat de bijeenkomst op donderdag 25 januari in de Eendrachtshoeve zou zijn. De nieuwe juiste datum is woensdag 24 januari in Dorpshuis de Swaensvoet, (Marktveld 9) in Nieuw-Beijerland.

Meld u uiterlijk 19 januari aan

Aanmelden kan via de website van het waterschap. Bent u verhinderd? Dan kunt u uw ideeën tot donderdag 1 februari doorgeven door een e-mail te sturen naar hwzw@gemeentehw.nl.

Meer informatie vindt u op de pagina Hoeksche Waard zuidwest.