Terug naar het overzicht

Wij zijn lief voor onze bijen: dus we gaan op bepaalde plekken minder maaien

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Met het inzaaien van een biologisch bloemenmengsel aan de Koninginneweg in Zuid-Beijerland werd op nationale zaaidag, vrijdag 22 april, het startsein gegeven voor een pilot ecologisch beheer. In deze pilot wordt op 15 plekken in de Hoeksche Waard een berm met inheems bloemzadenmengsel – wat vooral bestaat uit meerjarige bloeiende kruiden – ingezaaid. De gemeentelijk ecoloog houdt daarna bijvoorbeeld in de gaten welke soorten dieren en planten in deze ecologisch beheerde bermen verschijnen en of er sprake is van biodiversiteitsherstel. Op 2 andere pilotlocaties doet gemeente Hoeksche Waard een proef met een andere manier van maaibeheer. Op die plekken zal de maaimachine minder vaak langskomen.

Wethouder Harry van Waveren (Openbare Ruimte) is blij dat de pilot van start is gegaan. “We willen dit als gemeente al een tijd. We hebben gemerkt dat er aan de uitvoering best wat haken en ogen zitten. We werken samen met aannemers op basis van langlopende contracten, waarin nog geen rekening is gehouden met de nieuwe inzichten en wensen ten aanzien van ecologisch beheer. Het is goed dat we nu, in eerste instantie op 3 plekken, met deze pilots kunnen beginnen. Op deze plekken kunnen we leren wat ecologisch beheer voor de gemeente betekent en wat er nodig is om het succesvol te doen. Het zal voor sommige inwoners misschien best even wennen zijn. Ecologisch beheerde bermen worden minder vaak en op een andere manier gemaaid. Gemeente Hoeksche Waard wil ook voor toekomstige generaties een aantrekkelijke en groene gemeente zijn, daarom is het nodig om de biodiversiteit te versterken!”

Anders en minder vaak maaien

Het versterken van de biodiversiteit is geen overbodige luxe. Met biodiversiteit wordt de verscheidenheid aan leven bedoeld. In de natuur hebben alle verschillende levensvormen invloed op elkaar en zijn ze voor hun voortbestaan van elkaar afhankelijk. Als het met soorten niet goed gaat, heeft dat gevolgen voor heel veel andere soorten. Zo gaat het bijvoorbeeld niet goed met de insecten. En dat is bijzonder slecht nieuws. Insecten spelen namelijk een belangrijke rol bij de bestuiving van (voedsel)gewassen en wilde planten, ook zijn ze voor veel andere dieren de hoofdmaaltijd.

Bermen zijn belangrijk

Voor insecten, kleine dieren en planten is het lastig grote afstanden te overbruggen. Bermen vormen een belangrijke schakel in het vergroten van de overlevingskansen voor allerlei dieren en planten. Insecten kunnen in de berm voedsel en een schuilplek vinden. En als heel veel bermen op elkaar aangesloten zijn, ontstaat een netwerk van bermen. Zo kunnen insecten makkelijker van de ene naar de andere plek reizen. Dat is beter voor de biodiversiteit! Maar dan moeten die bermen wel op een andere manier worden beheerd. Bij ouderwetse vormen van maaibeheer werd de begroeiing in de berm bijvoorbeeld platgestampt. Dat heet klepelen. Bij dat type beheer sterven vrijwel alle insecten. Bij ecologisch beheer wordt veel minder vaak en op een andere manier gemaaid. Daarbij worden ook delen van de berm een jaar niet gemaaid. Uiteindelijk moet dat ecologisch beheer leiden tot veel meer bloemen. En dat is fijn voor insecten, zoals vlinders, bijen en hommels.