Terug naar het overzicht

Werkzaamheden Zuidzijdsedijk, Langeweg en Noorddijk

Van maandag 3 juni tot en met vrijdag 26 juli voert de Versluys Groep in opdracht van de gemeente onderhoud uit aan de Zuidzijdsedijk, de Langeweg en de Noorddijk. Het asfalt van de Zuidzijdsedijk, de ] Langeweg en de Noorddijk is aan onderhoud toe. Tegelijkertijd worden er maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid in buurtschap Zuidzijde te verbeteren. Er komen wegversmallingen, drempels en borden om de snelheid terug te brengen van 50 km/u naar 30 km/u. Ook krijgen de kruisingen rood asfalt om weggebruikers te wijzen op kruisend verkeer.

Hinder en verkeersmaatregelen

Het plan voor de uitvoering is zo gemaakt dat omliggende woningen en bedrijven zo min mogelijk hinder ervaren. De Versluys Groep voert het werk in 4 fases uit. Er is steeds maar een klein deel van de dijk of weg afgesloten. Iedere fase duurt ongeveer 2 weken. Het totale werk duurt 8 weken. Op 3 juni wordt gestart met fase 1: het deel tussen de Langeweg 4 en de kruising Zuidzijdsedijk (de kruising blijft open). Op het kaartje hiernaast ziet u de verschillende fases.

Bereikbaarheid

Het werkvak is afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingen lopen in alle fases over 1) de Plaatseweg en het Vuurbaken en 2) de Kraagweg, de Hageweg en de Oranjeweg. De omleiding wordt ter plekke met gele borden aangegeven. Woningen en bedrijven in het werkvak zijn bereikbaar voor bestemmingsverkeer.