Terug naar het overzicht

Wat besluit de gemeenteraad? Kijk dinsdagavond 7 november mee

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad Hoeksche Waard over de startnotitie Mobiliteitsplan? En over de startnotitie Verbonden Partijen? Kijk dinsdagavond 7 november mee vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6. De vergadering begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering ook live online volgen via deze pagina. Welkom!

Bestemmingsplan Keizersdijk 82 Strijen voor het realiseren van 3 woningen

Het perceel Keizersdijk 82 Strijen heeft op dit moment een bedrijfsbestemming. Dit betekent dat op dit stuk grond enkel bedrijven gevestigd mogen zijn. Echter, de initiatiefnemer wil op deze grond graag 3 vrijstaande woningen bouwen. Er waren namelijk geen geïnteresseerden voor de overname van deze bedrijfslocatie. Deze nieuwe woningen kunnen gebouwd worden wanneer de bestemming van het perceel gewijzigd wordt in het bestemmingsplan. Verder is op het bestemmingsplan 1 zienswijze ingediend. Wat besluit de raad over dit bestemmingsplan?

Toetreding Staat als aandeelhouder van Stedin Holding N.V.

Vanwege de energietransitie moet Stedin Holding N.V. (hierna Stedin genoemd) op grond van landelijke en Europese klimaatdoelstellingen de komende jaren fors meer investeren in het energienet als gevolg van elektrificatie. Zo rijden steeds meer mensen in een elektrische auto en neemt de opwekking van zonne- en windenergie toe. Ook stijgen de grondstofprijzen en is de inflatie toegenomen, waardoor meer geld nodig is. Om deze investeringen te kunnen doen heeft Stedin de komende jaren veel meer eigen vermogen (geld) nodig. Door toetreding van de Staat als aandeelhouder in Stedin, kan de Staat een flink bedrag beschikbaar stellen voor deze investeringen.

De aandeelhouderscommissie van Stedin en de Staat zijn het eens over de toetreding van de Staat als aandeelhouder in Stedin. Deze toetreding kan pas definitief plaatsvinden nadat de procedures in de Staten Generaal en in de gemeenteraden van alle gemeentelijke aandeelhouders doorlopen zijn. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats in de aandeelhoudersvergadering van Stedin. Gemeente Hoeksche Waard is ook aandeelhouder van Stedin. Wat besluit de gemeenteraad over de toetreding van de Staat als aandeelhouder in Stedin?

Wat staat nog meer op de agenda?

De complete agenda en stukken voor deze vergadering vindt u op deze pagina. Klik op datum 7 november 2023.