Terug naar het overzicht

Wat besluit de gemeenteraad? Kijk dinsdagavond 30 januari mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat besluit de gemeenteraad Hoeksche Waard over het bestemmingsplan Scheepmakershaven 1 Oud-Beijerland? En over de nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw? Dit en meer staat dinsdagavond 30 januari op de agenda van de raad. Kijkt u mee?

Keuze voorkeursalternatief Randweg Klaaswaal

Verkeer dat gaat over de N488, wordt onderbroken door de kern Klaaswaal. Dit zorgt voor veel verkeersdrukte in de kern. Provincie, waterschap en gemeente hebben daarom in het verleden afgesproken om aan de oostkant van Klaaswaal een nieuwe 80 m/uur weg aan te leggen. Deze randweg zorgt ervoor dat verkeer niet meer dóór Klaaswaal heen hoeft te rijden.  

Onlangs is duidelijk geworden dat de provincie niet genoeg geld heeft om alle geplande projecten uit te voeren en daarom geen geld beschikbaar stelt voor deze nieuwe randweg. Dat betekent dat het waterschap en de gemeente een andere oplossing moeten verzinnen voor een nieuwe randweg bij Klaaswaal. Het college stelt de raad voor om diezelfde oostelijke randweg in te korten en in te richten op 60 km/uur. Indien de raad voor dit alternatief kiest, werkt het college in samenwerking met het waterschap dit plan verder uit. De raad kan dan later op het omgevingsplan een besluit nemen.

Raadscommunicatieplan 2024 – 2026

De commissie raadscommunicatie bestaat uit verschillende raads- en burgerleden en heeft als doel gesteld dat zij de verbinding tussen de lokale politiek en inwoners wil versterken. Dit kan door raadscommunicatie, door duidelijk te maken hoe raads- en burgerleden zich inzetten, hoe en waarover de raad besluit, op welke wijze de raad zijn mening vormt en wat dit in de praktijk voor inwoners betekent. In het Raadscommunicatieplan 2024 – 2026 staat hoe de commissie dit wil bereiken aan de hand van doelen en uitgangspunten. Ook staat in dit plan hoe de commissie ontmoetingen tussen de raad en de samenleving wil organiseren. Wat besluit de raad over dit plan?

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de besluitvormende vergadering op dinsdag 30 januari vanaf de publieke tribune. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6. U kunt de vergadering ook live online volgen via de live pagina.

Wat staat nog meer op de agenda?

De complete agenda en stukken voor deze vergadering vindt u op deze pagina. Klik op datum 30 januari 2024.