Terug naar het overzicht

Voorbereiding op de Omgevingswet: van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vanaf dat moment gaan alle vastgestelde bestemmingsplannen op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is één plan voor de hele gemeente. Als u (ver)bouwplannen heeft, kunt u hiermee te maken krijgen. Om op de komst van de Omgevingswet in te spelen en u hierin goed te begeleiden, bepalen we in de komende periode samen met u wat de beste route is voor uw (ver)bouwplan richting de Omgevingswet.

De mogelijke routes zijn:

 • Tot 1 september 2023: Heeft u een (ver)bouwplan dat niet past in het
  bestemmingsplan, maar is er inmiddels een ontwerp bestemmingsplan dat
  compleet en kwalitatief voldoende is om in procedure te brengen? Dan kunnen wij
  dit nog in behandeling nemen op grond van de huidige wetgeving. Dit om ervoor te
  zorgen dat de procedures die nodig zijn netjes en precies voorbereid kunnen
  worden. Bestemmingsplannen die vóór de ingangsdatum van de Omgevingswet als
  ontwerp ter inzage zijn gelegd en daarna vastgesteld worden, vallen automatisch
  onder het tijdelijk omgevingsplan;
 • Vanaf 1 september 2023: Als het niet lukt om voor 1 september een compleet en
  kwalitatief ontwerp bestemmingsplan in te dienen, dan sorteren we voor op de
  nieuwe Omgevingswet. De mogelijkheden zijn dan:
  – Aanvragen van een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking
  (Wabo-projectbesluit);
  _ Indienen van een verzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan.

Heeft u een (ver)bouwplan? Vraag een vooroverleg aan

Vanwege de verandering van bestemmingsplan naar omgevingsplan raden wij u aan om eerst een vooroverleg aan te vragen. Dan bespreekt één van onze medewerkers met u de meest geschikte route voor uw plan. U doet dit via het Omgevingsloket of de pagina vooroverleg.