Terug naar het overzicht

Vervolg aanpak bereikbaarheid Hoeksche Waard Zuidwest

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard en het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta presenteerden eerder deze maand een plan hoe het zuidwesten van de Hoeksche Waard beter bereikbaar te maken. Het plan is besproken tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en de Verenigde Vergadering van het waterschap. Hieruit kwam naar voren dat het plan nog niet voldoende rijp is voor besluitvorming.

Hoe nu verder?

In de komende maanden worden andere oplossingsrichtingen nader in beeld gebracht. Gemeente en waterschap gaan daarna opnieuw met betrokkenen in gesprek. Deze worden vervolgens samen met het reeds voorgestelde tracé aan de gemeenteraad en de Verenigde Vergadering voorgelegd. Naar verwachting gebeurt dat voor de zomer van 2023. Zij nemen dan uiteindelijk een besluit over de gewenste verkeersstructuur.

Wethouder Harry van Waveren (mobiliteit): “Ik ben blij dat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat de bereikbaarheid van Hoeksche Waard Zuidwest moet worden verbeterd. De raad geeft ook aan dat er meer onderbouwing van het voorstel en draagvlak onder bewoners nodig is om een besluit te nemen. Daarom brengen wij de komende maanden de verschillende mogelijkheden nog een keer in beeld. Verschillende varianten leggen wij voor aan de gemeenteraad en Verenigde Vergadering zodat zij een keuze kunnen maken”.

Heemraad Henk van der Drift (wegen): “Bij dit soort trajecten vind ik het belangrijk om draagvlak te hebben voor het besluit. En als dat er onvoldoende is, dan moeten we daar wat mee doen. Wij gaan met de reacties vanuit de samenleving aan de slag. We werken samen met de gemeente en bewoners meerdere ontsluitingsroutes uit zodat er een weloverwogen besluit kan worden genomen.”