Terug naar het overzicht

Verruimde subsidie Klimaatadaptatie voor opvangen regenwater en aanplanten groen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals scholen uit de Hoeksche Waard kunnen een financiële bijdrage (subsidie) aanvragen bij gemeente Hoeksche Waard voor het opvangen van regenwater en het aanplanten van groen op het eigen terrein. De eisen voor het krijgen van deze subsidie Klimaatadaptatie zijn sinds half mei versoepeld. Met de subsidie wordt het aantrekkelijker om de tuinen, daken, bedrijfsterreinen en schoolpleinen aan te passen aan de gevolgen van extreem weer.

Zomers worden droger en heter, winters milder en regenbuien heviger. Het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderende klimaat heet klimaatadaptatie. Tegels vervangen door groen, het afkoppelen van de regenpijp van het riool, de aanleg van een groen dak, het opvangen van regenwater in bijvoorbeeld een regenton en bomen aanplanten op het eigen terrein; het zijn allemaal voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Groene schoolpleinen, bedrijventerreinen en tuinen

Harry van Waveren, wethouder Duurzaamheid, hoopt dat de verruimde subsidie voor inwoners, die nu ook is aan te vragen voor ondernemers en organisaties, het aantrekkelijker maakt om de eigen buitenruimte aan te passen aan extremer weer. “Als gemeente kijken we waar we de openbare ruimte moeten aanpassen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Maar ruim tweederde van de grond is in eigendom van inwoners en organisaties. Graag nodigen we hen ook uit om aan de slag te gaan. Daarom biedt de gemeente jaarlijks € 200.000,- aan subsidie. Met de vernieuwde subsidieregeling kunnen schoolpleinen en bedrijfsterreinen ook groener en watervriendelijker worden ingericht. Groene buitenruimten zijn op een hete zomerdag een stuk koeler, het schoolplein wordt een fijnere plek om te spelen en te ontdekken en werknemers werken beter in een groene en koelere omgeving.”

Hoeveel subsidie voor inwoners, ondernemers en organisaties

Met de vernieuwde subsidie Klimaatadaptatie kunnen inwoners, die klimaatadaptieve maatregelen nemen, een deel van de kosten tot maximaal € 2.500,- vergoed krijgen. Voor ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties is dat maximale bedrag € 10.000,-. De nieuwe subsidieregeling vervangt de oude, die vanaf september 2021 het nemen van klimaatadaptieve maatregelen stimuleerde. De eisen voor het krijgen van een vergoeding zijn in de nieuwe regeling versoepeld. Zo valt het plaatsen van een regenton (minimaal 300 liter) nu ook onder de subsidie en is het minimale aantal vierkante meter dat vergroend of afgekoppeld moet worden verlaagd. Ook is de subsidie nu voor ondernemers en maatschappelijke organisaties aan te vragen. Kijk voor meer informatie om subsidie aan te vragen op de pagina ‘Subsidie Klimaatadaptatie’.