Terug naar het overzicht

Uitstel ingangsdatum Omgevingswet

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De ingangsdatum van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Er is meer tijd nodig om de inwerkingtreding op een verantwoorde manier te laten verlopen. Dat maakte minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

“De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen,” schrijft De Jonge in de kamerbrief.

Nieuwe ingangsdatum

De komende weken wordt bekeken of de ingangsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden. De Eerste en Tweede Kamer moeten hier dan nog mee instemmen.

De Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt straks veel wetten en regels op het gebied van wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Dit moet het voor inwoners en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen.

Lees de Kamerbrief over inwerkingtreding Omgevingswet