Terug naar het overzicht

Uitnodiging informatieavond Tiengemetenpad fase 1b Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Plan voor tweede deel Tiengemetenpad

Het eerste deel van het Tiengemetenpad dat is aangelegd is het tracé langs het Piershilse Bos en begint bij de Spuiweg/Spuidijk. Gemeente Hoeksche Waard werkt nu samen met provincie Zuid-Holland aan het tweede ontbrekende deel. Het betreft het deel tussen het al eerder aangelegde pad ter hoogte van de Spuiweg/Spuidijk en de Steegjesdijk in Piershil. Grenzend aan dit deel van het fietspad willen we een ecologische verbindingszone realiseren. Door het aanleggen van een natuurlijke oever krijgen watervogels, de noordse woelmuis, vlinders en libellen een verbinding met andere natuurgebieden.

Nieuw bestemmingsplan

Om de ontwikkeling van dit deel van het fietspad mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan Tiengemetenpad fase 1b Hoeksche Waard ligt vanaf 9 juni tot en met 20 juli 2022 ter inzage De officiële bekendmaking vindt u bij de ‘Bekendmakingen’.

Informatieavond op woensdag 15 juni

Voor omwonenden en andere geïnteresseerden organiseren wij samen met de provincie een informatieavond. Tijdens deze avond vertellen wij u graag meer over het Tiengemetenpad en het ontwerpbestemmingsplan en kunt u vragen stellen. U bent op woensdag 15 juni van harte welkom in verenigingsgebouw Rehoboth aan de Koningin Julianastraat 27 in Goudswaard. U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen.

Verbinding tussen stad en land

Het Tiengemetenpad is een fietspad dat de eilanden Tiengemeten en Voorne-Putten verbindt. Het pad loopt van regio Rotterdam/Den Haag, via Piershil naar de aanlegplaats van de pont naar Tiengemeten en zorgt op die manier voor de verbinding tussen stad en land. Fietsers fietsen straks zoveel mogelijk ongehinderd tussen bloemrijke bermen richting Tiengemeten.