Terug naar het overzicht

Tijdelijke woningen in Goudswaard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op woensdag 22 maart organiseren wij om 19.30 uur een informatiebijeenkomst over tijdelijke woningen in Goudswaard. De bijeenkomst vindt plaats in Verenigingsgebouw Rehoboth aan de Koningin Julianastraat 27. Inwoners van Goudswaard zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. We starten met een plenair gedeelte waarna u langs verschillende tafels kunt lopen voor vragen of meer informatie. HW Wonen en de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven. De
bijeenkomst is bedoeld voor mensen die informatie willen over de plannen en het proces. Er is nog geen verhuurinformatie beschikbaar op dit moment.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst? Stuur dan een mail naar tijdelijkehuisvesting@gemeentehw.nl.

Tweede locatie in de Hoeksche Waard

Het perceel tussen de Vaartweg, de Rietakker en de Molendijk in Goudswaard is geschikt om een aantal tijdelijke woningen neer te zetten. Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft dan ook onlangs besloten de plannen voor het realiseren van 20 tot 30 tijdelijke woningen op deze plek verder te willen uitwerken. Numansdorp is het eerste dorp waar we een goede locatie hebben gevonden voor een deel van de tijdelijke woningen. Goudswaard is de tweede locatie waar we de tijdelijke woningen willen realiseren. In totaal willen de gemeente en HW Wonen 100 tot 150 tijdelijke woningen in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard realiseren.