Terug naar het overzicht

Terug- en vooruitblik bijeenkomst woensdag 24 januari Hoeksche Waard zuidwest

Op woensdag 24 januari organiseerden gemeente en waterschap een bijeenkomst om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied te verbeteren.

Ruim 130 aanwezigen werden geïnformeerd over de laatste stand van zaken en gingen aan de hand van 3 thema’s in gesprek. Er werden volop vragen gesteld en suggesties gedaan. We kijken terug op een goede bijeenkomst waarin de juiste gesprekken werden gevoerd met gemeente en waterschap, maar ook met de inwoners, bedrijven en agrariërs onder elkaar.

Het vervolg

Dit wordt verwerkt in een voorstel voor de gemeenteraad en Verenigde Vergadering (VV) van juni. Met dit voorstel geven we richting aan maatregelen die goed zijn om te nemen en/of uit te voeren.

Voordat het plan bij de raad en VV ligt, organiseren we eerst een informatieavond voor inwoners, bedrijven en belanghebbenden. Tijdens deze avond informeren wij u over wat wij met alle opgehaalde input en suggesties hebben gedaan en hoe wij dit verwerkten in het voorstel voor de raad en VV. Zodra de datum en locatie bekend zijn hoort u dit van ons.


De presentatie en kaarten kunt u bekijken op de pagina ‘Betere bereikbaarheid voor Hoeksche Waard Zuidwest‘.