Terug naar het overzicht

Schade op begraafplaatsen door stormen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De stormen van afgelopen week hebben helaas ook voor schade gezorgd op onze begraafplaatsen. Er zijn tot nu toe 55 beschadigde grafbedekkingen geteld. Dit kunnen kapotte (bijvoorbeeld door omgewaaide bomen) en/of omgewaaide grafstenen zijn, maar ook vernielde beplanting.

Op dit moment zijn we bezig met een grondige inventarisatie van de schade. Eventuele nabestaanden worden persoonlijk door ons geïnformeerd en krijgen zo snel mogelijk een brief. Het is mogelijk dat op een later moment – als het bijvoorbeeld weer hard waait – alsnog gebreken tevoorschijn komen die nu nog niet te zien zijn. De beheerders van de begraafplaatsen houden dit goed in de gaten.