Terug naar het overzicht

Rectificatie: Extra verkeersmaatregelen rondom Puttershoek 

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf vandaag, vrijdag 18 augustus, is ook de Kromme Elleboog bij Puttershoek volledig afgesloten voor het verkeer. De Kromme Elleboog is de verbindingsweg tussen de Hoeksedijk en de N217. Ook de parallelweg langs de N217 (tussen de Sportlaan, Hoeksedijk en Kromme Elleboog) is afgesloten en verboden voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd landbouwverkeer). In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen (brom)fietsen wél gebruikmaken van de Kromme Elleboog. Ook kunnen (brom)fietsers de Hoeksedijk verlaten via de aansluiting op de parallelweg.

De maatregelen zijn genomen om sluipverkeer en dus gevaarlijke situaties op onder andere de smalle Hoeksedijk te voorkomen. Er worden geen ontheffingen gegeven aan omwonenden omdat het achterliggende gebied te groot is en er daardoor te veel discussie met- en agressiviteit richting de verkeersregelaars kan ontstaan. De bewoners van onder andere de Hoeksedijk en Maasdamsedijk moeten dus via de dorpskernen van Puttershoek en Maasdam richting de N217 rijden. Wij vragen hiervoor hun begrip. De afsluitingen worden aangegeven met borden. Alle maatregelen zijn genomen in nauw overleg met het waterschap en de nood- en hulpdiensten.