Terug naar het overzicht

Randweg Klaaswaal - Alternatieven en varianten verkennen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) lag van 17 oktober 2020 tot en met 27 november 2020 voor iedereen ter inzage. Tijdens deze termijn kon iedereen een zienswijze indienen. Wij ontvingen wij een behoorlijk aantal reacties van inwoners en ondernemers. Deze zienswijzen verwerkten wij in de Nota van beantwoording. In deze nota geven we weer waar alle zienswijzen over gaan en geven wij aan wat wij wel en niet van die reacties overnemen en waarom we dit doen. De Nota van beantwoording kunt u vinden onder het kopje ‘Documenten’ op de pagina Randweg Klaaswaal.

Daarnaast wonnen wij advies in bij de landelijke Commissie m.e.r. Deze onafhankelijke commissie adviseert ons over de inhoud van de NRD en geeft aan of deze de juiste informatie bevat voor het opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Het advies is openbaar en kunt u nalezen op de website van Commissie m.e.r.. U kunt het advies vinden onder
het kopje adviezen.

Alle opties voor tracé openhouden

We nemen de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. serieus. Daarom doen we nu een extra stap. We houden alle mogelijke opties voor het tracé voor de randweg nog een keer tegen het licht. En kijken welke opties echt kansrijk zijn.

Op dit moment verkennen wij de alternatieven en varianten die de Commissie m.e.r. adviseert in een bureaustudie. Deze alternatieven en varianten toetsen wij op effectiviteit in relatie tot de doelstellingen die we willen bereiken met de aanleg van een randweg. Als blijkt dat (een of meerdere van) deze alternatieven en/of varianten voldoende kunnen bijdragen aan de doelen, nemen wij deze volledig mee in de MER. Dit betekent ook dat wij dan met inwoners en belanghebbenden in gesprek gaan. Wij willen dit graag in mei doen. Uiteraard informeren wij u hier op tijd over.

Nieuwsbrief 1 is uit!

2 weken geleden verstuurden wij de eerste digitale nieuwsbrief over de randweg Klaaswaal. Heeft u deze nieuwsbrief niet ontvangen of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar randwegklaaswaal@gemeentehw.nl.

Meer informatie over het project vindt u op de pagina Randweg Klaaswaal.