Terug naar het overzicht

Raadsleden nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanavond 30 maart is de nieuwe gemeenteraad Hoeksche Waard geïnstalleerd. Burgemeester Aptroot nam bij 37 raadsleden de eed of belofte af. De raad in nieuwe samenstelling kan aan de slag! In dezelfde vergadering heeft de raad 30 burgerleden benoemd.

Waarom heeft de raad 37 raadsleden?

Het aantal raadsleden in de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners. In artikel 8 van de Gemeentewet is het aantal zetels in de gemeenteraad geregeld. Een gemeente met meer dan 80.000 inwoners, maar minder dan 100.000 inwoners heeft 37 raadsleden. Gemeente Hoeksche Waard valt hier met ruim 88.000 inwoners binnen.

Wat doet een burgerlid?

Burgerleden ondersteunen de raadsleden. Burgerleden zijn niet in de gemeenteraad gekozen, maar worden voorgedragen door hun fractie. Zij mogen namens de fractie het woord voeren tijdens de beeldvormende bijeenkomsten en oordeelsvormende vergaderingen. Aan de besluitvormende vergadering nemen alleen raadsleden deel.

Groepsfoto gemeenteraad