Terug naar het overzicht

Raad vraagt college om inwoners bij te staan bij financiële problemen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteravond 13 september heeft de gemeenteraad via een motie het college gevraagd naast de inwoners te blijven staan in deze tijden van financiële nood. Dit gebeurde in de besluitvormende vergadering van de raad. Ook besprak de raad het thema verkeersveiligheid en nam de raad 10 besluiten. 

Actie gevraagd om naast de inwoners te blijven staan

De raad heeft gisteravond unaniem een motie aangenomen over het bijstaan van inwoners met financiële problemen. Door de sterk toegenomen inflatie, verlies aan koopkracht en de gestegen energiekosten dreigen steeds meer inwoners in de financiële problemen te komen. De raad vindt het belangrijk dat de gemeente armoede onder de inwoners van Hoeksche Waard zoveel mogelijk probeert te voorkomen en te bestrijden. Daarom heeft de raad het college – via de motie – gevraagd om

  • Bestaande regelingen op het gebied van de energietoeslag actief en laagdrempelig bekend te maken en het bereik te vergroten.
  • Inwoners te helpen bij de aanvraag van regelingen en tips te geven voor het verlagen van kosten. Om maatwerk te bieden kan een loket eerste hulp bij (energie)kosten worden geopend.
  • Mensen in de schuldhulpverlening actief te benaderen, te wijzen op de bestaande regelingen en bekijken of aanvullende steun nodig is.
  • Er zorg voor te dragen dat uitwonende studenten én uitwonende jongeren in de Hoeksche Waard gebruik kunnen maken van de regeling voor de energietoeslag. 

Verkeersveiligheid

De raad heeft gisteravond in zijn raadsvergadering gesproken over verkeersveiligheid. Een zeer belangrijk thema voor raadsfracties, bleek uit het debat. De motie die was ingediend werd desondanks verworpen. In de motie werd onder meer gevraagd om het thema verkeersveiligheid als apart onderwerp te behandelen. De wethouder gaf aan dat het college verkeersveiligheid als onderdeel van mobiliteit wil blijven zien en het niet los te ‘knippen’. Een meerderheid van de raad was dat met het college eens. Het verzoek in de motie om bestaande initiatieven van inwoners te betrekken bij de inventarisatie van de grootste knelpunten, neemt het college mee bij de verdere uitwerking.

Nieuw burgerlid GroenLinks

Inge Reinarz is tijdens de raadsvergadering door de raad benoemd als burgerlid voor de fractie GroenLinks. De voorzitter van de raad burgemeester Aptroot heeft haar de integriteitsbelofte afgenomen. Fracties in de gemeenteraad Hoeksche Waard mogen maximaal 3 burgerleden laten benoemen.