Terug naar het overzicht

Raad stemt in met aankoop Hitsertse Kade door gemeente

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gisteravond, 8 maart heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard tijdens de laatste reguliere raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen ingestemd met de aankoop van recreatiegebied Hitsertse Kade in Zuid-Beijerland. 

Nu de gemeente eigenaar wordt van het recreatiegebied, kan het terrein toegankelijk blijven voor de inwoners van Hoeksche Waard, worden er geen woningen gebouwd en kan, bij een vernieuwde inrichting, rekening worden gehouden met wensen van gebruikers van het gebied. De werkgroep Hitsertse Kade sprak in de vergadering haar dank uit aan de gemeenteraad voor het genomen besluit.

Ontwikkeling zwembadcomplex Numansdorp

De raad heeft gisteravond ingestemd met de plannen voor de bouw van een multisportcomplex aan de Meestooflaan in Numansdorp. Het nieuwe complex moet zwembad De Waterstee vervangen. De raad geeft het college met dit besluit opdracht om een multisportcomplex te bouwen, waarbij minimaal 80% van de grond waarop het complex wordt gebouwd, beschikbaar blijft voor de huidige gebruikers. Ook besloot de raad dat het college een onderzoek moet doen naar hoe de verkeersdruk verantwoord kan worden verminderd. Ten slotte heeft de raad besloten dat het zwembad naast een 6-baans wedstrijdbad ook een 150m2 instructiebad krijgt en een tribune met verenigingsruimten.

Cofinanciering voetbalvereniging NBSVV

Gisteravond heeft de raad besloten om het college te vragen de voetbalvereniging NBSVV een lening te geven. Echter onder de voorwaarde dat deze lening pas wordt gegeven als uiterlijk half september blijkt dat er nog geen duidelijke contouren zijn voor het sportaccommodatiebeleid. Met deze lening kan de vereniging haar gebouwen (duurzaam) renoveren, zodat deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. 

Voordat de raad het besluit nam is uitgebreid gesproken over het wel of niet door het college laten verstrekken van een lening aan de voetbalvereniging. De raad wil de vereniging graag helpen, maar was verdeeld over de wijze waarop. Een aantal fracties vroeg zich bijvoorbeeld af of zo’n lening geen molensteen zou worden voor deze vereniging. Kan zij die in de toekomst wel afbetalen? En, kunnen nu ook andere verenigingen voor een lening in aanmerking komen? Uiteindelijk konden alle fracties instemmen met het (aangepaste) besluit. De beslissing over het al dan niet verstrekken van een lening aan de vereniging is een bevoegdheid van het college.

Hamerstukken

De voorzitter hamerde 7 voorstellen af: Een aanvraag voor een uitkering vanuit het Gemeentefonds, De nota reserves en voorzieningen gemeente Hoeksche Waard 2022, een nieuwe verordening Jeugdhulp, bestemmingsplan N217-Polderweg (waterleiding), bestemmingsplan Mookhoek 5 Strijen, Overdracht evaluatie werkwijze gemeenteraad en aankoop grond Hitsertse Kade. Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de fracties volgens het voorstel besluiten.

Motie over actieve rol (plan)schade en overlast windturbines

Als laatste punt op de agenda sprak de raad over een motie met een onderwerp dat niet op de agenda stond;  “vreemd aan de orde van de agenda” heet dat dan. Deze motie haalde het niet.

U kunt de besluitvormende raadsvergadering terugkijken via de website van gemeente Hoeksche Waard.