Terug naar het overzicht

Raad heet nieuwe burgemeester Erik van Heijningen welkom

Gemeente Hoeksche Waard heeft sinds vrijdag 13 oktober een nieuwe waarnemend burgemeester: Erik van Heijningen. De gemeenteraad verwelkomde de nieuwe burgemeester gisteravond in de raadzaal. Op die avond vond ook de symbolische overdracht van de ambtsketen plaats.

Nadat de waarnemend voorzitter van de raad, mevrouw Vervelde-Tuk, de aanwezigen, en in het bijzonder meneer Van Heijningen, welkom had geheten, kregen verschillende mensen het woord. Meneer Pahladsingh, voorzitter van de vertrouwenscommissie, sprak uit dat hij uitkijkt naar de samenwerking en wenste de burgemeester veel succes. Hij gaf aan dat er meteen een klik was tussen de fractievoorzitters en meneer van Heijningen. Ook locoburgemeester Boogaard heette de nieuwe burgemeester welkom, namens het college en de ambtelijke organisatie. Namens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werd de burgemeester verwelkomd door mevrouw Melissant-Briene, burgemeester van Gorinchem en vicevoorzitter van diezelfde Veiligheidsregio.  

Na de toespraken kreeg de burgemeester onder luid applaus de ambtsketen omgehangen en kreeg hij de voorzittershamer overhandigd. De waarnemend voorzitter van de raad lichtte kort de geschiedenis van de ambtsketen toe. Zo is de burgemeester sinds 1853 verplicht de ambtsketen te dragen tijdens vergaderingen van de gemeenteraad en wanneer diegene de gemeente vertegenwoordigt.

Na de overhandiging was het tijd voor de eerste officiële toespraak van meneer Van Heijningen in de raadzaal, ook wel bekend als een ‘maidenspeech’. Hij bedankte iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en hij sprak uit hoezeer hij zich al thuis voelt in Hoeksche Waard. Wilt u de speech van de burgemeester terugluisteren en de volledige vergadering terugkijken? Dat kan via deze link.