Terug naar het overzicht

Plan voor waterstofnetwerk dat deels door Hoeksche Waard loopt

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netwerkbedrijf Hynetwork Services willen een landelijk waterstofnetwerk ontwikkelen. Onderdeel hiervan is het plan voor de aanleg van een ondergronds waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland. Een deel hiervan loopt mogelijk door de Hoeksche Waard. Het project is gestart met de ter inzage legging van het ‘Voornemen en voorstel voor Participatie’. Hierin staat wat het plan voor het ondergrondse waterstofnetwerk inhoudt en hoe de omgeving wordt betrokken. Tot en met donderdag 11 mei kunnen inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers hierop reageren. 

Het aan te leggen landelijke netwerk voor CO₂-vrije waterstof verbindt 5 industriële gebieden met elkaar, met waterstofopslaglocaties, -invoerlocaties en het buitenland. Met de komst van het netwerk kan de industrie waterstof gebruiken als duurzame brandstof en hun CO₂-uitstoot sterk verminderen. Bij de verbranding van waterstof (gemaakt met duurzame elektriciteit) komt namelijk alleen water vrij en geen schadelijke stoffen. De aanleg van het netwerk is ook goed voor (het behoud van) de werkgelegenheid in de gebieden waaronder Rotterdam-Rijnmond.

Reageren op het plan kan tot en met donderdag 11 mei

Hynetwork Services, een 100%-dochteronderneming van Gasunie, legt het waterstofnetwerk aan. Het doel is dat het netwerk in 2030 helemaal klaar is. Het ministerie van EZK regelt de vergunningen voor de aanleg van dit netwerk. Dit proces is kortgeleden gestart. Van vrijdag 31 maart tot en met donderdag 11 mei 2023 is het ‘Voornemen en voorstel voor Participatie’ in te zien en kan erop worden gereageerd. In het ‘Voornemen’ staat wat het project inhoudt en welke stappen er worden gezet om tot een besluit te komen. In het ‘voorstel voor Participatie’ staat hoe de omgeving wordt betrokken bij het project.

Eén van de informatiebijeenkomsten is bij Dorpshuis Streona in Strijen

Om inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers te informeren over het plan organiseren het ministerie van EZK en Hynetwork Services een online informatieavond en 4 inloopbijeenkomsten op verschillende plekken. Een van de inloopbijeenkomsten vindt plaats in Dorpshuis Streona in Strijen op donderdag 13 april van 19.00 tot 21.00 uur. Geïnteresseerden kunnen gewoon binnenlopen om zich te informeren, vragen te stellen of te reageren op het plan voor een waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland.

Meer landelijke projecten waarbij de Hoeksche Waard in beeld is

Vanuit het ministerie van EZK lopen (starten) op dit moment 4 projecten voor nieuwe hoogspanningsverbindingen en buisleidingen die mogelijk voor een deel door de Hoeksche Waard gaan lopen. Tijdens de inloopavond over het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland bij Dorpshuis Streona is er ook informatie over de andere projecten aanwezig en kunnen vragen gesteld worden. De andere projecten zijn: Verkenning nieuwe hoogspanningsverbinding – 380 kV (bovengrondse hoogspanningsverbinding), Net op zee – Nederwiek 3 (ondergrondse hoogspanningsverbinding) en Delta Rhine Corridor (start binnenkort – groep buisleidingen voor ondergronds transport van stoffen).  Naast deze projecten loopt er ook een Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee – (VAWOZ) 2031-2040. Hierin wordt de aankomende 2 jaar onderzocht hoe de energie van nog te bouwen windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht.

Alle informatiebijeenkomsten over waterstofnetwerk Zuidwest Nederland:

  • Online informatiebijeenkomst: dinsdag 11 april van 20.00 tot 20.45 uur (aanmelden via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
  • Zalencentrum De Vroone in Kapelle: woensdag 12 april van 19.00 tot 21.00 uur.
  • Dorpshuis Streona in Strijen: donderdag 13 april van 19.00 tot 21.00 uur.
  • Tijdens deze avond is er ook informatie aanwezig vanuit 4 andere EZK-projecten die mogelijk deels door de Hoeksche Waard lopen.
  • Sporthallen Albrandswaard in Rhoon: dinsdag 18 april van 19.00 tot 21.00 uur.
  • Ontmoetingscentrum De Tuyter in Krimpen aan den IJssel: donderdag 20 april van 19.00 tot 21.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie over de (online) informatiebijeenkomsten, de stappen in het proces en hoe er gereageerd kan worden op het plan voor een waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland staan op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie over het project zelf staat op de website van Hynetwork Services.

Meer informatie over de andere projecten en het programma vindt u ook op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: