Terug naar het overzicht

Plaatsen vrij voor adviseurs in Adviesraad Sociaal Domein

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard, een formeel adviesorgaan van het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard, heeft plaats voor nieuwe leden. De Adviesraad brengt namens burgers gevraagd en ongevraagd adviezen uit over Werk & Inkomen, Wmo, Mobiliteit, Jeugd & Gezin en Welzijn, Wonen en Zorg. Deze adviezen worden voorbereid in werkgroepen. Daarnaast volgt de Adviesraad kritisch de koers die de gemeente vaart.

Kijk maar eens op de website van de Adviesraad om te zien waar de raad aan werkt.

Op dit moment zijn in verschillende werkgroepen van de Adviesraad plaatsen vrij. De raad vergadert 10 keer per jaar plenair, de werkgroepen bereiden dat overleg in overleg met het dagelijks bestuur voor. Door het werk komt u in gesprek met beleidsmedewerkers, wethouders en vertegenwoordigers uit het brede sociale domein. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze raad en/of een mening over één of meerdere genoemde terreinen? Meld u dan voor een vrijblijvend gesprek met leden van de adviesraad via secretariaat@asdhw.nl.