Terug naar het overzicht

Onderzoeksroutes bekend voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding

Gemeente Hoeksche Waard en omliggende regiogemeenten zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding). TenneT en het ministerie onderzoeken in de hele regio wat een goede plek is voor de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Een deel van het oosten van de Hoeksche Waard valt ook binnen het zoekgebied. Dit betekent dat er mogelijk door een deel van de Hoeksche Waard een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding wordt aangelegd.

Omdat deze nieuwe verbinding mogelijk voor een deel door het oosten van de Hoeksche Waard loopt, wordt gemeente Hoeksche Waard in dit gehele proces betrokken als gesprekspartner. Het ministerie neemt het uiteindelijke besluit over de (ligging van de) verbinding. Na de bekendmaking van de eerste plannen in januari 2023 en het concept-onderzoeksplan in mei 2023, is nu het definitieve onderzoeksplan, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) klaar. 

Onderzoeksroutes bekend voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding 

De verkenningsfase van het project ‘Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein’ heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na de bekendmaking van de eerste plannen in januari 2023 en het concept-onderzoeksplan in mei 2023, is nu het definitieve onderzoeksplan af. Dit onderzoeksplan, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), is tot stand gekomen op basis van 699 reacties (zienswijzen) die zijn ingediend op de concept-NRD en op basis van advies van betrokken overheden en van de commissie voor de milieueffectrapportage. U vindt de NRD op de website van RVO.

Op al de 699 reacties (zienswijzen) die zijn ingediend heeft het projectteam een reactie gegeven. De reacties zijn terug te lezen in de Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord staat ook vanaf vandaag op de website van RVO.  

Uitgebreider onderzoek en keuze voor de route 

Komende maanden wordt onderzoek gedaan naar onder andere de gevolgen voor het milieu (milieueffecten), kosten, haalbaarheid en toekomstvastheid van de 10 mogelijke routes. De resultaten van deze onderzoeken worden uitgewerkt in een milieu-effectrapport (MER) en Integrale effectenanalyse (IEA). Op basis hiervan, en op basis van advies van regionale overheden, maakt de minister voor Klimaat en Energie samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een keuze voor de route. Dit is naar verwachting in de loop van 2025.   

Meer informatie 

Meer informatie over de procedure en planning vindt u op de pagina Verkenning nieuwe hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding) en op de website van Bureau Energieprojecten. Op deze website staat ook het telefoonnummer waar u naar kunt bellen om vragen te stellen. Ook vindt u meer informatie op de website van netbeheerder TenneT. U kunt zich op die pagina aanmelden voor de nieuwsbrief.