Terug naar het overzicht

Onderzoekresultaten eerste vragenlijst over de inrichting De Buitenzomerlanden

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In het voorjaar van 2023 stelde de werkgroep De Buitenzomerlanden een eerste vragenlijst over de inrichting van het gebied op voor alle inwoners van Heinenoord. Van zaterdag 29 april tot en met maandag 29 mei ontvingen de inwoners van Heinenoord deze vragenlijst. Ongeveer een kwart van de inwoners van Heinenoord (732 inwoners van de 2949) vulden de vragenlijst in. Op de website www.debuitenzomerlanden.nl leest u bij ‘Actueel’ meer over de vervolgstappen.

Gewenste mate van invloed inrichting De Buitenzomerlanden

De meerderheid van de inwoners (81%) geeft aan mee te willen denken om invloed te kunnen hebben op hoe De Buitenzomerlanden in de toekomst wordt ingericht.

Gewenste functies in het gebied

Uit de resultaten van de vragenlijst komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan:

  • Wandelgebied
  • Open en/of gesloten natuurgebieden
  • Recreatie
  • Bosgebied
  • Hond uitlaten
  • Natuurspeeltuin
  • Fietspaden

De inwoners deden ook nieuwe suggesties voor een gewenste gebiedsinrichting. Enkele
voorbeelden hiervan zijn:

  • Laat de natuur haar gang gaan
  • Rust / geen recreatie of evenementen
  • Uitkijktoren of uitzichtpunt

Resultaten duurzame oplossingen om de inrichting van het gebied te bekostigen

De meest genoemde wenselijke duurzame toepassing is batterijopslag langs het pad naast de tunnel, eventueel gecombineerd met het aanleggen van een klein zonnepark. Een minderheid gaf aan liever helemaal geen duurzame energie in het gebied te willen.

Meer informatie

Op de website www.debuitenzomerlanden.nl vindt u meer informatie over de werkgroep en vindt u ook de verslagen van de bijeenkomsten. U kunt voor meer informatie ook de leden van de werkgroep De Buitenzomerlanden persoonlijk benaderen. Op de website staan, onder het kopje ‘Contact’, alle e-mailadressen vermeld.