Terug naar het overzicht

Lintjesregen 2023 in de Hoeksche Waard: 15 Hoeksche Waarders koninklijk onderscheiden

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De dag voorafgaand aan Koningsdag vindt de traditionele Lintjesregen plaats, dit jaar op woensdag 26 april. In de Hoeksche Waard reikte burgemeester Aptroot vandaag 15 koninklijke onderscheidingen uit namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Hij benoemde 13 inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 2 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in De Poort in Oud-Beijerland speldde de burgemeester bij 4 vrouwen en 11 mannen de versierselen op.

Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

“Zij maken onze samenleving mooier”

Burgemeester Aptroot: ” Lintjesregen is elk jaar weer een bijzondere en feestelijke gebeurtenis. Ik ben ongelooflijk trots dat zoveel mensen in de Hoeksche Waard zich met hart en ziel inzetten voor de medemens, de buurt of soms zelfs ver daarbuiten. Al jarenlang staan ze klaar voor een sportvereniging, de ouderen of mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Ze doen alles voor goede doelen, stellen het cultureel erfgoed veilig, ontwikkelen een product of zijn op een andere manier onmisbaar voor een organisatie. In deze tijden, waarin vrijwilligers steeds schaarser worden, is dat iets om te koesteren. Zij maken onze samenleving mooier. Het is fijn om deze bijzondere, liefdevolle mensen vandaag in het zonnetje te zetten.”

Graag informeren we u op hoofdlijnen over de verdiensten van onze 15 gedecoreerden.

Mevrouw M. van den Boogaard-Dekker (74 jaar) uit ’s-Gravendeel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tineke van den Boogaard zet zich al 15 jaar onafgebroken in voor de ouderen in haar dorp. In 2008 begon zij als vrijwilliger bij de ANBO, afdeling ’s-Gravendeel. Vanaf 2011 is zij bestuurslid. Toen in 2016 de Algemene Seniorenbond ’s-Gravendeel werd opgericht (ASG), zette zij haar werkzaamheden als bestuurslid daarin voort. Zij maakt deel uit van verschillende commissies. Zo is ze bijvoorbeeld als lid actief in de organisatie van de Korendag en de Korenslag. Tineke is coördinator van de werkgroep activiteiten en spelactiviteiten. Ook is ze medeorganisator van de bingo, loterijen, het rad van avontuur en de vrijwilligersmiddag. Ze organiseert etentjes, de voorjaars- en najaarslunch en high teas en helpt in de bediening. Daarnaast is ze coördinator huishoudelijke dienst van het Trefpunt en coördinator lief en leed. Namens de ASG is ze lid van het lokaal comité Dag van de Ouderen.

De heer mr. F.M. Dahrs (60 jaar) uit Numansdorp

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Frans Dahrs is sinds 1986 vrijwilliger bij en bestuurslid (1986-ongeveer 2005) en voorzitter (2012-2018) van de korfbalvereniging Korbatjo in Oud-Beijerland. Door zijn inspanningen steeg het ledenaantal en daarmee de levensvatbaarheid van de vereniging. Tijdens het voorzitterschap heeft hij zich hard gemaakt om een langgekoesterde wens van de vereniging uit te laten komen: het realiseren van kunstgras. Begin dit jaar is daarvoor de vergunning verleend. Bijna elke andere taak die een vrijwilliger binnen een vereniging kan uitvoeren, heeft hij vervuld. Frans was trainer en coach, bondsscheidsrechter en begeleider van het jaarlijkse Pinksterkamp. Ook was hij actief met het grotendeels zelf organiseren van het schoolkorfbaltoernooi, mede-organiseren van feesten en activiteiten en het maandelijks ophalen van oud papier. Al zo’n 13 jaar is hij zeer betrokken bij het G-korfbal bij Korbatjo. Nog steeds draait hij bardiensten en fluit hij bij wedstrijden van de vereniging. Hij doet dit naast zijn betaalde functie bij DrechtwerkActief.

De heer P. van der Feest (77 jaar) uit Puttershoek

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Piet van der Feest was van 1978 tot 2003 vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk ’s-Gravendeel als diaken (1990-1993) en lid van de commissie van beheer. Hij was betrokken bij technische en bouwkundige zaken. Bij de bouw van de Ontmoetingskerk had hij een leidende rol en was hij meewerkend voorman. Van 1982 tot 1988 onderhield hij het schoolgebouw van christelijke basisschool De Wegwijzer en hielp hij bij de bouw van 2 nieuwe klaslokalen. Van 2006 tot 2018 was hij vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel. Als leider van de onderhoudsploeg zorgde hij ervoor dat het kerkgebouw, het kerkelijk centrum (Ons Centrum) en de pastorie in goede staat werden gehouden. Voor de Vereniging van Eigenaren Schaduwrijk 67 t/m 113 oneven Puttershoek was Piet van 2012 tot 2019 bestuurslid. Nog steeds helpt hij zijn medebewoners met klusjes. In 2018 maakte hij een nieuw informatiebord voor het oorlogsmonument voor Jack Dawson Green in Heinenoord. Sinds 2020 onderhoudt hij units/cabins voor de Stichting Ilula Orphan Nederland in Puttershoek. Van daaruit worden goederen verkocht. De opbrengsten gaan naar onderwijs en zorg aan kansarme kinderen in Ilula (Tanzania).

De heer D. Giljam (70 jaar) uit Goudswaard

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dim Giljam is al 41 jaar als vrijwilliger verbonden aan de Hervormde Gemeente Goudswaard. Daarvan was hij 4 jaar diaken (1982-1986), 17 jaar ouderling (1986-2003), 37 jaar ledenadministrateur (1986-heden) en 19 jaar koster (2004-heden). Door op huisbezoek te gaan, kende hij het wel en wee van de gemeenteleden. Hij stond mensen bij die het financieel niet of nauwelijks redden of op een andere manier kwetsbaar waren. In het verlengde van zijn werk als weginspecteur, was hij ook 13 jaar actief als vrijwillige dijkwacht bij Waterschap Hollandse Delta (2005-2018). Bij storm, hoogwater en hevige regenval helpen vrijwillige dijkwachten de medewerkers van het waterschap om dijken en duinen te inspecteren. Als lid van de dijkpost Goudswaard kon in het stormseizoen altijd op hem gerekend worden, zowel overdag als ‘s nachts. Dim had veel contact met andere vrijwilligers. Hij zorgde ervoor dat alles geregeld was voor een mogelijke inzet.

De heer D.B. Holster (66 jaar) uit Numansdorp

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dick Holster is sinds 1997 bestuurslid bij Buurtvereniging De Schuring Numansdorp, waarvan een groot deel als secretaris. Hij organiseert en begeleidt activiteiten. Samen met de buurtvereniging heeft hij gezorgd voor de totstandkoming van een monument voor de slachtoffers van de watersnoodramp van 1953 en de herdenking daarvan. Sinds 1997 organiseert hij de jaarlijkse paardenmarkt voor de Stichting Buitensluisse Paardenmarkt in Numansdorp. Hij is marktmeester en zorgt dat er een dierenarts is. Dick acteert en houdt Toneelclub De Schuring met zijn enthousiasme bij elkaar (sinds 2008). Al bijna 12 jaar zet hij zich vrijwillig in voor Stichting Cavent, een zorgorganisatie in de Hoeksche Waard voor mensen met een beperking (2011-heden). Hij werkt daar ook als activiteitenbegeleider. Dankzij zijn grote netwerk regelt hij onder andere de aanschaf van boerderijdieren en kunnen jongeren aan de slag op een stageplek of in een betaalde baan. In 2016 was hij de medeoprichter en werd hij bestuurslid van Stichting De Stêêne Hut. In deze oude aardappelbewaarplaats geeft hij voorlichting en educatie over de landbouwmethodes en -geschiedenis. Hij verzamelt oude werktuigen en wist enkele stukken van de vroegere Ambachtsheerlijkheid te conserveren. Bij de Stichting Droomhuis Hoeksche Waard maakt hij deel uit van een groep ouders die onderzoek hebben gedaan naar een nieuwe woonvorm. Deze stichting zet zich in voor een wooninitiatief voor jonggehandicapten. Dick werft fondsen door activiteiten te organiseren (sinds 2017).

De heer J.A Kieboom (77 jaar) uit Strijen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sjaak Kieboom zet zich sinds 1996 bij de Gereformeerde Kerk Strijen in voor het onderhoud van het kerkgebouw. Voor de renovatie van het monumentale Knipscheer-orgel uit 1844 was hij maanden achter elkaar in de kerk te vinden. Het orgel is in april 2022 weer officieel in gebruik genomen. Daarnaast ondersteunt hij bij activiteiten, zoals de boekenmarkt en de tweedehandskledingbeurs. Vanaf 2008 is hij vrijwilligerswerk gaan doen bij de zorginstelling Zorgwaard in Oud-Beijerland. Eerst op de locatie Sabina, daarna Zoomhoek en Rembrandt. Hij zette zich tot 2015 in voor de maandmarkten en de tweedehandswinkel. Sinds 2010 is Sjaak vaste vrijwilliger tijdens de jaarlijkse vaarvakantie. Bij de Vereniging Groei en Bloei, afdeling Hoeksche Waard helpt hij sinds 2010 met het organiseren van de nazomermarkt en de Open Tuinen Dag. Hij maakt daar ook foto’s bij excursies en tuinreisjes.

De heer L. Kleijwegt (72 jaar) uit Mijnsheerenland

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Leo Kleijwegts verdiensten als vrijwilliger liggen grotendeels in het verlengde van zijn beroep en de sector waar zijn hart ligt. Kleijwegt Land en Tuinbouw is een groot begrip in deze omgeving. Van 1990 tot 2010 was hij vrijwillig actief voor de spruitensector. Een groente die toen minder populair was, door de lucht en omdat spruitjes nog niet panklaar konden worden aangeboden. Rond 1995 werd mede door zijn inspanningen de technische ontwikkeling van de automatische spruitenschoonmaakmachine tot een succes gebracht. In 1997 werd de Coöperatieve Telersvereniging Spruiten U.A. in Mijnsheerenland opgericht, waarvan hij voorzitter werd. Alle ruim 500 Nederlandse spruitentelers werden lid van de coöperatie. In productiebedrijf GreenSprout B.V. werden de eerste volautomatische spruitenschoonmaakmachines in de wereld geëxploiteerd. Door de komst van deze machines werden spruiten opgewaardeerd tot een panklaar product en op de Europese markt gelanceerd. GreenSprout werd in 2004 overgenomen door The Greenery om de groei verder mogelijk te maken. Daarnaast was Leo als lid en voorzitter actief in verschillende Product Advies Commissies. Hij is al 42 jaar als vrijwilliger verbonden aan de Gereformeerde Kerk Puttershoek-Maasdam. Daarvan was hij een aantal jaar wijkouderling (1981-1985 en 2005-2006), lid van de commissie van beheer (1988-1996), voorzitter van de coördinatiecommissie Verbouwing Kerk (2003-2004) en voorzitter van het college van kerkrentmeesters (2006-2013 en 2019-heden). Al ruim 30 jaar zit hij in het bestuur van het Christelijk Hoekschewaards Mannenkoor: als  voorzitter van de activiteitencommissie (1992-1998), bestuurslid (1998-2004) en voorzitter (2004-heden).

Mevrouw L.F.B. Los-Vermaas (72 jaar) uit ’s-Gravendeel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lijnie Los begon in 2008 als vrijwilliger bij de ANBO, afdeling ’s-Gravendeel. Daar zorgde zij tijdens de activiteiten voor de bediening. Toen in 2016 een nieuwe Algemene Seniorenbond ’s-Gravendeel werd opgericht (ASG) bleef zij zich vol passie inzetten voor de oudere medemens. Zij helpt bij de wekelijkse bingo, het inkopen van prijzen, de verkoop van de bingoplankjes en de bediening. Verder assisteert Lijnie bij loterijen en het rad van avontuur. Ze vindt het leuk om lunches en de high tea te verzorgen. Ook bij film-, spelletjes- en verassingsmiddagen, verjaardagen en jubilea helpt zij bij de inkoop, bediening en na afloop met de afwas en het opruimen. Bij grotere evenementen als de Korendag en de Korenslag staat zij altijd klaar om haar steentje bij te dragen. Als assistente van de coördinatoren bij ASG is zij nauw betrokken bij alles wat er gebeurt.

De heer N. Nelemans (66 jaar) uit Oud-Beijerland

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Nico Nelemans was van 1975 tot 2014 vrijwilliger bij onder andere de locaties Binnenmaas-Strijen en Hoeksche Waard van het Rode Kruis. Hij was colonnelid (1975-1999), de oude benaming voor wat nu Evenementenhulpverlening (EHV) is. Toen de colonnes stopten, is hij verdergegaan als EHBO’er bij evenementen. 10 jaar lang was hij logistiek coördinator en materieelbeheerder (1994-2004). Ook assisteerde hij bij bloeddonoravonden en was hij actief voor ‘Opvang en verzorging’. Van 1999 tot 2022 was Nico evenementenhulpverlener bij EHBO Oud-Beijerland. Daar hielp hij ook bij bestuurlijke klussen. In 2016 was hij 40 jaar gediplomeerd EHBO’er, waarvoor hij in het zonnetje werd gezet. Van 2002 tot 2014 was hij bij de Hervormde Gemeente Oud-Beijerland actief als vrijwilliger. Daar was hij wijkouderling in wijk Oost (2002-2006 en 2006-2010) en vervolgens bezoekbroeder in Sabina/Zoomhoek (tot 2014). Een aantal jaren was hij verantwoordelijk voor het BHV-plan van de Dorpskerk.

De heer M.A. Ros (75 jaar) uit Klaaswaal

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mart Ros heeft zich als vrijwilliger bijna 40 jaar ingezet op de terreinen waar zijn talenten het beste naar voren komen: architectuur, cultureel erfgoed en de kerk. Dat deed hij naast zijn werk voor het architectenbureau RoosRos Architecten in Oud-Beijerland (eigenaar sinds 1981 tot zijn pensionering in 2015). Hij zette zich in het bijzonder in voor het behoud van erfgoed. Via de gemeentelijke adviesorganisatie Dorp, Stad & Land bracht hij bijzondere plannen in ter beoordeling. In 2008 ontving hij de Welstands-oeuvreprijs voor zijn jarenlange gebleken prestaties van voortdurende hoge kwaliteit op het terrein van architectuur. Zijn kantoor vestigde hij in een oude boerderij op een destijds wat vervallen industrieterrein. Door het verbouwen van het pand kreeg de directe omgeving een impuls.

Zijn vrijwilligerswerk startte hij als bestuurslid van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam (1984-1994).

Bij de Stichting Ontmoeting, die zich inzet voor dak- en thuislozen, adviseerde hij over het nieuwe woon-werkcentrum voor ex-gedetineerden en -verslaafden in Epe. Ook nam hij deel aan een denktank om het bedrijfsleven meer te betrekken bij de stichting (1993-1995).

Hij was lid van het Hoeksche Waards Initiatief (1998-2006), waarvan grotendeels als secretaris (1999-2006). In 1998 was hij betrokken bij de internationale architectuurmanifestatie AIRSouthbond. Daarbij onderzochten binnen- en buitenlandse stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten de Hoeksche Waard als casus, om tot een passende toekomstige ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van het gebied te komen. Door debatavonden te organiseren en met publicaties gaf hij betekenis aan het gebied als eiland tussen Rotterdam en Antwerpen. Dit leidde tot een gedeelde visie tussen de 6 voormalige gemeenten. Mede door zijn inspanningen werd het eiland uiteindelijk nationaal landschap.

Als vrijwilliger bij de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard (2008-2020) blies hij het museum samen met anderen nieuw leven in. In het verleden maakte hij al belangeloos het ontwerp voor een aanbouw (1981) en richtte hij de Stichting Vrienden van Oost-Leeuwenstein op (2003) om een van de museumboerderijen te behouden en te herstellen. Als lid van de projectgroep doorstart (2008) lichtte hij het museumdeel ’t Hof van Assendelft (dat in slechte staat was) grondig door. Hij adviseerde over de vernieuwing van de bestuursstructuur en de reorganisatie van het museumbeleid, de organisatie, de huisvesting en de financiën. Voor de Hoeksche Waardse gemeenten vormde dit de basis voor de doorstart van het museum. Vervolgens werd hij lid van de bouwkundige adviescommissie en de museale adviescommissie. Gesteld wordt dat door zijn inzet het museum en de 2 historische panden voor het publiek en het eiland behouden bleven.

Mart was medeoprichter (2008) en bestuurslid (2013-2019) van de Stichting Fort Buitensluis. Dit fort in Numansdorp was vanaf de jaren 60 in gebruik als seizoenscamping voor (oud)militairen. Toen defensie het terrein wilde afstoten, publiceerde hij brochures met ideeën voor een nieuwe bestemming. Met de oprichting van de Stichting Fort Buitensluis (2013) werd de beheertaak overgenomen van defensie en het fort opengesteld voor publiek (sinds 2015). De gemeente kocht het in 2017 aan. De gemeente en de provincie erkennen de culturele waarde van het militaire erfgoed. Er wordt gewerkt aan de status als monument. Hij adviseert de stichting tot op heden.

Ook was hij lid van het landelijk deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten (2014-2019). Bij de Gereformeerde Gemeente in Klaaswaal was hij als kerkrentmeester verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de aansturing van facilitaire zaken (2014-2021). Daarnaast was hij nauw betrokken  bij de nieuwbouw van de pastorie.

De heer H. Snijders (67 jaar) uit Zuid-Beijerland

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Snijders is in mei 2018 vervroegd met pensioen gegaan om zich volledig in te kunnen zetten voor de allerarmste mensen in Sri Lanka en om eenvoudige huisjes voor ze te gaan bouwen. In 2019 richtte hij daarvoor de Stichting House4SriLanka op. Hij begon zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer en jeugdbestuurslid en was regelmatig scheidsrechter bij de Zuid-Beijerlandse Voetbalvereniging Hercules (2000-2007). Hij was vrijwilliger bij Roparunteam 121: Runningteam Korendijk (2004-2018). Hij wierf onder andere donateurs, organiseerde een benefietetentje, hielp mee met de mini-roparuns en bij de jaarlijkse collecte. Bij Spirit was hij atletiektrainer en maakte hij de nieuwsbrieven (2010-2015) en was hij praktijkbegeleider voor trainers in opleiding (2012). Voor Habitat for Humanity organiseerde hij bij het 25-jarig bestaan van zijn werkgever (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) een bouwreis naar Ghana (2011). Later organiseerde en begeleidde hij een bouwreis naar India (2012). Tijdens een reis naar Sri Lanka zag hij met eigen ogen hoe groot de armoede daar was. Voordat hij de Stichting House4SriLanka oprichtte, deed hij veel onderzoek, zocht hij bestuursleden en maakte hij een oprichtingsplan en statuten (2015-2019). Sinds 2019 is hij secretaris, fondsenwerver en begeleider van huizenbouw van/bij Stichting House4SriLanka. Inmiddels zijn meer dan 20 huisjes gerealiseerd.

Mevrouw E.C. van Spaandonk (76 jaar) uit Oud-Beijerland

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bep van Spaandonk is vanaf 2006 actief als vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Oud-Beijerland, waarvan 12 jaar als bestuurslid bezoekwerk en vertrouwenspersoon voor deelnemers en collega-vrijwilligers (2006-2018). Nog steeds organiseert zij activiteiten en uitjes voor mensen met een fysieke beperking. Regelmatig gaat ze langs bij mensen voor een praatje of om ze een hart onder de riem te steken. Ook was ze coördinator van de jaarlijkse lotenverkoop en stimuleerde ze andere vrijwilligers om loten te verkopen. Van de opbrengsten werden onder andere activiteiten georganiseerd. Sinds 2011 heeft Bep de administratie van de begraafplaats van de Rooms-katholieke kerk Oud-Beijerland gedigitaliseerd. Ook koppelde zij de administratie aan de ledenadministratie van de kerk. Een omvangrijk en tijdrovend karwei, waarvan de kerk nu de vruchten plukt. Belangrijke informatie is nu centraal opgeslagen en makkelijk op te zoeken.

De heer A. Troeleman (70 jaar) en mevrouw N.T. Troeleman-Vink (67 jaar) uit Oud-Beijerland

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Adrie Troeleman  heeft vanaf 1977 ontelbare vrijwilligersposities vervuld bij de voetbalvereniging Steeds Hoger Oud-Beijerland (SHO). Als zoon van 1 van de oprichters in 1930 is hij zijn club altijd trouw gebleven. Nu dus al 46 jaar. In die periode was hij grensrechter, jeugdleider, bestuurslid van de supportersvereniging en redactielid en vormgever van het maand- en later weekblad ‘De Spil’. Daarnaast voerde hij de ledenadministratie en organiseerde hij het SHO Doelpuntenfonds. Halverwege de jaren 90 maakte hij een aantal jaren deel uit van het hoofdbestuur. In het archiveren van documenten, foto’s en krantenknipsels steekt hij al jarenlang veel tijd (sinds 1993). Hij is al 10 jaar lid van de onderhoudsploeg (sinds 2013). Adrie ondersteunt de kantinecommissie en staat tijdens de wekelijkse bridgeavonden achter de bar. Verder is hij fotograaf bij evenementen en plechtigheden en maakt hij wedstrijdverslagen voor de website en social media. Vaak opent hij ’s ochtends de verenigingslocatie en sluit hij die in de avond weer af en zet hij het alarm erop.

Nel Troeleman is net als haar man Adrie van grote waarde voor SHO. Zij is al sinds 1977 de steun en toeverlaat voor de club. Zij voerde de ledenadministratie en was penningmeester van de supportersvereniging (1985-1995). Daarnaast maakte zij deel uit van de toneelgroep van de voetbalvereniging (eind jaren 70-half jaren 80). In de jaren 80 organiseerde zij mede het SHO Doelpuntenfonds en was zij redactielid van het maand- en later weekblad ‘De Spil’. Een aantal jaar was ze penningmeester van het hoofdbestuur (halverwege jaren 90). Nog steeds is Nel gastvrouw in de bestuurskamer bij de thuiswedstrijden en int zij de entreegelden bij de thuiswedstrijden. Tot haar huidige taken behoren ook het ondersteunen van de kantinecommissie en van de penningmeester van het hoofdbestuur. Tijdens de wekelijkse bridgeavonden is zij (sinds 1987) een vertrouwd gezicht als barvrouw. Zij is het luisterend oor voor alle leden. Verder helpt zij haar man met het archiveren van foto’s en krantenknipsels (sinds 1993). Zo is een unieke verzameling aan mooie historische clubmomenten ontstaan.

De heer C. van Twist (76 jaar) uit ’s-Gravendeel

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cees van Twist werd in 2008 gekozen tot 2e penningmeester en 2 jaar later tot 1e penningmeester van de ANBO, afdeling ’s-Gravendeel. Bij de oprichting van de Algemene Seniorenbond ’s-Gravendeel (ASG) in 2016 zette hij deze werkzaamheden voort. Daarnaast zit hij in verschillende commissies van de ASG. Hij onderhoudt contacten met bedrijven voor het (her)plaatsen van advertenties in het kwartaalblad. Hij verzorgt de algemene inkoop van consumpties voor de leden tijdens activiteiten. Verder coördineert en organiseert hij de spelactiviteiten. En hij coördineert de hulp voor leden bij hun belastingaangifte. Als commissielid van de Korendag en de Korenslag maakt hij afspraken en stelt hij contracten op met de deelnemende koren en de mensen die de EHBO verzorgen. Samen met de andere commissieleden stelt hij de agenda voor de optredens op en maakt hij het programma. Hij heeft zitting gehad in de Samenwerkingscommissie met de seniorenafdelingen in de Hoeksche Waard.