Terug naar het overzicht

Landschapsbiografie voor Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Deze week werd in Museum Hoeksche Waard de Landschapsbiografie van de Hoeksche Waard gepresenteerd. Wethouder Harry van Waveren (Erfgoed) overhandigde het eerste exemplaar aan heemraad Hennie Wiersma-den Dulk van waterschap Hollandse Delta. Het waardevolle document geeft antwoord op vragen als ‘Hoe is het landschap in de afgelopen eeuwen veranderd? Wat vinden we daar nog van terug in het landschap van vandaag? Hoe veranderde het menselijk gebruik van het landschap?’. Ook kan het gebruikt worden als toetsingsmiddel
voor toekomstige ontwikkelingen.

Gebeurtenissen door vele eeuwen heen hebben de Hoeksche Waard gevormd tot wat het nu is. Het is belangrijk om deze cultuurhistorische waarden van ons eiland te benoemen, waarderen en beschermen. Wethouder Van Waveren: “Het open en groene Hoeksche Waardse landschap wordt erg gewaardeerd door onze inwoners. Maar het groeit ook mee met onze samenleving. Deze landschapsbiografie helpt ons om de historische waarden, het DNA van de Hoeksche Waard, te behouden en beschermen bij toekomstige ontwikkelingen.” Heemraad Wiersma-den Dulk bevestigt het belang van het document: “Kennis van het landschap en de geschiedenis is onmisbaar voor de toekomst. Zeker nu wij te maken hebben met klimaatverandering en wij voor grote opgaven staan op het gebied van het gebruik van bodem en water.”

Landschapsbiografie op website

De Landschapsbiografie van de Hoeksche Waard is opgesteld door Cultuurland Advies. Het bureau heeft hiervoor tal van historische gegevens en lokale bronnen geraadpleegd.

Zie voor meer informatie ook de pagina Cultuurhistorische landschapsbiografie.