Terug naar het overzicht

Intentieovereenkomst restauratie en herbestemming vlasroterij ondertekend

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 15 maart ondertekenden wethouder Harry van Waveren namens gemeente Hoeksche Waard en initiatiefnemer Mart Ros (RoosRos Architecten) een intentieovereenkomst voor de restauratie en herbestemming van de monumentale vlasroterij in Strijen. De vlasroterij is van grote cultuurhistorische waarde voor de Hoeksche Waard en heeft een sterke relatie met de Schenkeldijk.

Cultuurhistorische waarden

Mart Ros heeft het plan de vlasroterij in de buurt van de Schenkeldijk te restaureren en hieraan een nieuwe functie te geven. Deze nieuwe functie moet bijdragen aan het behoud en beleefbaar maken van de cultuurhistorische waarden van de vlasroterij. Om de restauratie te kunnen bekostigen wil Mart Ros maximaal 3 woningen bouwen.

De haalbaarheid van het plan en de gewenste invulling moeten verder onderzocht worden. In de intentieovereenkomst zijn daarover afspraken vastgelegd. Hiermee beloven zowel gemeente Hoeksche Waard als Mart Ros dat zij aan het plan een vervolg willen geven. Bij de planontwikkeling wordt in een latere fase ook de omgeving betrokken.